Skip to main content

Принципи и ценности

Цели и ценности

Насърчаването на мира и сигурността и зачитането на основните права и свободи са само някои от целите и ценностите на Европейския съюз. Открийте ги всичките

Основополагащи споразумения

Преглед на най-важните договори на ЕС (учредителни договори, изменения на договори, Договор от Лисабон, Шенгенско споразумение и др.).

Достъп до информация

Всеки гражданин на ЕС има право на достъп до публични, институционални документи, което повишава прозрачността на законодателния процес. Научете как да получите достъп