Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Основополагащи споразумения

Европейският съюз се основава на върховенството на закона. Това означава, че Съюзът предприема всяко действие въз основа на договори, които са одобрени доброволно и демократично от всички държави — членки на ЕС. Например, ако дадена област на политиката не е посочена в договорите, Комисията не може да предлага закони в тази област.

Договорите представляват обвързващи споразумения между държавите — членки на ЕС. С тях се определят целите на ЕС, правилата за институциите на Съюза, начините на вземане на решения и отношенията между ЕС и неговите страни членки.

Договорите се изменят с цел повишаване на ефективността и прозрачността на ЕС, подготовка за присъединяването на нови страни и въвеждане на нови области на сътрудничество, като например единната валута.

Съгласно договорите институциите на ЕС могат да приемат закони, които след това страните членки прилагат. Можете да се запознаете с пълните текстове на договорите, законите, съдебната практика и законодателните предложения в базата данни за правото на ЕС EUR-Lex.

Подредени хронологично от най-нов до най-стар, основните договори са:

При всяко присъединяване на нови страни към ЕС, учредителните договори се изменят:

  • 2013 г. (Хърватия)
  • 2007 г. (България, Румъния)
  • 2004 г. (Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словения, Словакия, Унгария, Чехия)
  • 1995 г. (Австрия, Финландия, Швеция)
  • 1986 г. (Испания, Португалия)
  • 1981 г. (Гърция)
  • 1973 г. (Дания, Ирландия, Обединено кралство).

Video gallery