Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Osnivački ugovori

Europska unija temelji se na vladavini prava. To znači da se svako njezino djelovanje temelji na ugovorima koje su dobrovoljno i demokratski odobrile sve države članice EU-a. Na primjer, ako neko područje politike nije navedeno u ugovoru, Komisija ne može predložiti zakonodavni akt u tom području.

Ugovor je obvezujući sporazum među državama članicama EU-a. U njemu su utvrđeni ciljevi EU-a, pravila za institucije EU-a, postupak odlučivanja te odnosi između EU-a i njegovih država članica.

Ugovori se izmjenjuju kako bi EU postao učinkovitiji i transparentniji, radi pripreme za pristupanje novih država članica te uvođenja novih područja suradnje, poput jedinstvene valute.

Prema ugovorima, institucije EU-a donose zakonodavne akte, koje zatim provode države članice. Potpuni tekstovi ugovora, zakonodavnih akata, sudske prakse i zakonodavnih prijedloga mogu se pregledavati u bazi podataka europskog zakonodavstva EUR-Lex.

Poredani kronološki od najnovijeg prema najstarijem, glavni ugovori su:

Osnivački ugovori izmijenjeni su pri svakom novom pristupanju zemalja EU-u:

  • 2013. (Hrvatska).
  • 2007. (Bugarska, Rumunjska)
  • 2004. (Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka, Slovenija)
  • 1995. (Austrija, Finska, Švedska)
  • 1986. (Španjolska, Portugal)
  • 1981. (Grčka)
  • 1973. (Danska, Irska, Ujedinjena Kraljevina)

Video gallery