Skip to main content

Zakonodavstvo

Uredbe, direktive i ostali pravni akti

Ova stranica sadržava informacije o uredbama, direktivama i ostalim zakonodavnim aktima EU-a.

Primjena prava EU-a

Informacije o primjeni i provedbi prava i zakonodavstva EU-a u državama članicama.

Pretraživanje zakonodavstva

Pretraživanje zakonodavstva EU-a (važećeg i u pripremi) na internetskim stranicama EUR-Lexa i u ostalim direktorijima zakonodavstva EU-a.

Pretraživanje sudske prakse

Pretraživanje novije sudske prakse EU-a na internetskim stranicama Suda Europske unije po broju predmeta, imenima stranaka ili datumu.