Glavni sadržaj

Pretraživanje zakonodavstva

Zakonodavstvo EU-a čine:

  • Ugovori o osnivanju Europske unije i njezinu funkcioniranju
  • uredbe, direktive i odluke EU-a, koje imaju izravan i neizravan učinak na države članice EU-a.

Važeće zakonodavstvo

Zakonodavstvo u pripremi