Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Pretraživanje zakonodavstva

Zakonodavstvo EU-a čine:

  • Ugovori o osnivanju Europske unije i njezinom funkcioniranju
  • Uredbe, direktive i odluke EU-a - koje imaju izravan i neizravan učinak na države članice EU-a.

Važeće zakonodavstvo

Zakonodavstvo u pripremi