Prejsť na hlavný obsah

Vyhľadávanie právnych predpisov

Právne predpisy EÚ zahŕňajú:

  • zmluvy o založení Európskej únie a o jej fungovaní;
  • nariadenia, smernice a rozhodnutia EÚ s priamymi alebo nepriamymi účinkami v členských štátoch.

Platné právne predpisy

Právne predpisy v štádiu prípravy

Publication