Направо към основното съдържание

Намиране на законодателство

Законодателството на ЕС е под формата на:

  • договори за създаване на Европейския съюз и определяне на начина му на работа
  • регламенти, директиви и решения на ЕС – с пряко или косвено отражение върху държавите от Съюза.

Действащо законодателство

Законодателство в процес на подготовка