Skip to main content

Iskanje zakonodaje

Zakonodaja EU zajema:

  • pogodbe o ustanovitvi Evropske unije, ki urejajo delovanje EU,
  • uredbe, direktive in sklepe EU, ki imajo neposredni ali posredni učinek na države članice EU.

Veljavna zakonodaja

Zakonodaja v pripravi

Publikacija