Skip to main content

Varstvo zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov

Evropska unija je zavezana varovanju zasebnosti uporabnikov.

Politika varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah Unije temelji na Uredbi (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES.

Ta splošna politika velja za spletišča institucij EU z domeno europa.eu. Večino teh spletišč lahko obiskujete in uporabljate, ne da bi vam bilo treba dati morebitne osebne podatke, v nekaterih primerih pa so osebni podatki potrebni, da bi dobili želene e-storitve. Spletišča, na katerih so taki podatki potrebni, te podatke obdelujejo v celoti v skladu z zgoraj navedeno uredbo, na vsakem je objavljena tudi izjava o varstvu osebnih podatkov z informacijami o uporabi vaših podatkov.

V zvezi s tem:

 • upravljavec podatkov za vsako e-storitev določi namen in način obdelave osebnih podatkov in skrbi za skladnost s politiko varstva osebnih podatkov
 • pooblaščena oseba za varstvo podatkov v vsaki instituciji EU skrbi za upoštevanje določb Uredbe in svetuje upravljavcem podatkov glede izpolnjevanja zahtev
 • evropski nadzornik za varstvo podatkov je neodvisen nadzorni organ za vse institucije

Spletišča institucij EU z domeno .eu vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb. Da bi lahko na naših spletiščih uporabljali vsebino tretjih oseb, boste morda morali sprejeti njihove posebne pogoje, vključno z njihovimi politikami glede piškotkov, nad katerimi nimamo nadzora.

e-storitev

E-storitev na portalu EUROPA je storitev ali vir, ki je na voljo na spletu ter tako omogoča boljšo komunikacijo med državljani in podjetji na eni ter evropskimi institucijami na drugi strani.

Portal EUROPA ponuja ali bo ponujal tri vrste e-storitev:

 • informacijske storitve, ki državljanom, medijem, podjetjem, upravnim organom in drugim omogočajo dostop do informacij;
 • interaktivne komunikacijske storitve, ki omogočajo boljši stik z državljani, podjetji, civilno družbo in javnimi subjekti za lažje posvetovanje o politikah in pridobivanje povratnih informacij;
 • storitve, ki omogočajo dostop do vseh osnovnih oblik transakcij z EU, kot so na primer javna naročila, finančno poslovanje, zaposlovanje, prijava na prireditve, pridobivanje dokumentov.

Informacije v posameznih izjavah o varstvu osebnih podatkov

Posamezne izjave o varstvu podatkov vsebujejo naslednje informacije o uporabi vaših podatkov:

 • kateri podatki se zbirajo, za kakšen namen in s katerimi tehničnimi sredstvi EU zbira osebne podatke za dosego določenega namena
 • kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov
 • kako lahko dostopate do svojih podatkov, preverite njihovo točnost in jih po potrebi popravite
 • kako dolgo se vaši podatki hranijo
 • kako so podatki zavarovani pred morebitno zlorabo ali nepooblaščenim dostopom
 • na koga lahko naslovite vprašanja in pritožbe

Storitev Europa Analytics

Europa Analytics je storitev, ki meri uspešnost in učinkovitost spletišča europa.eu, ki ga upravlja Evropska komisija v imenu vseh institucij in organov EU.

Vendar pa lahko uporabo te storitve zavrnete, in sicer v obvestilu o piškotkih, ki se pojavi na vrhu prve strani, ki jo boste obiskali, ali na strani Europa Analytics.

Evropska komisija upravlja lastne spletne strani (ec.europa.eu). Obiščite stran z izjavo o varstvu zasebnosti za upravljanje možnosti.

Druge institucije in organi EU (npr. Evropski parlament) morda uporabljajo svoje lastne sisteme za analizo podatkov. Več informacij boste našli na njihovih spletnih straneh s pravnim obvestilom.

Če se odločite, da te storitve ne boste uporabljali, to ne vpliva na vašo izkušnjo z navigacijo po spletiščih portala Europa.

Več o storitvi Europa Analytics

Kontaktiranje spletišč portala Europa

Na številnih spletnih straneh na strežniku Europa lahko prek gumba Kontakt aktivirate program elektronske pošte in pošljete svoje sporočilo v poseben poštni predal.

Osebne podatke, ki jih vsebuje tako elektronsko sporočilo, naslovnik uporabi le za pripravo odgovora. Če ekipa, ki upravlja zadevni poštni predal, ne bo mogla odgovoriti na vprašanje, bo vaše elektronsko sporočilo posredovala drugi službi, vi pa boste o tem obveščeni po elektronski pošti.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z obdelavo vaše elektronske pošte in osebnih podatkov, jih vključite v svoje sporočilo.

Varovanje podatkov

Zbrani osebni podatki se shranijo na računalniku zunanjega podizvajalca, ki podatke obdeluje ter jamči za varstvo in zaupnost podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

Preverjanje, spreminjanje ali brisanje podatkov

Če želite preveriti, spremeniti ali izbrisati svoje osebne podatke, ki jih je shranil odgovorni upravljavec podatkov za spletišča in spletne podstrani portala Europa, ki jih upravlja Evropska komisija, lahko prek spletnega obrazca pošljite elektronsko pošto upravljavcu podatkov za portal Europa pri GD za komuniciranje. V obrazcu morate jasno opisati svojo zahtevo (preverjanje, sprememba ali izbris osebnih podatkov, objavljenih na spletišču Europa) in navesti URL spletnega mesta, na katero se zahteva nanaša.

Spletni obrazec za preverjanje, spreminjanje ali brisanje osebnih podatkov