Skip to main content

Udeležba, sodelovanje, glasovanje v Evropski uniji

Pravice državljanov in njihovo uveljavljanje

Če ste državljan ali državljanka države EU imate po definiciji državljanstvo EU in pravico, da aktivno sodelujete v političnem življenju EU.

Povejte svoje mnenje

  • Na portalu Povejte svoje mnenje lahko sooblikujete politike EU, tako da se vključite v posvetovanja EU o načrtovanih pobudah.
  • Svoje ideje lahko delite na platformi Pripravljeni na prihodnost ter pomagate zmanjšati birokracijo in prispevati k temu, da bo obstoječa zakonodaja EU enostavnejša in bolje pripravljena na prihodnost. 
  • Udeležite se dialogov z državljani, kjer boste s predstavniki EU lahko razpravljali o temah, ki vas zanimajo. Tovrstni dogodki redno potekajo po vsej EU.

Evropska državljanska pobuda

Evropska državljanska pobuda

Sodelujte v evropskih državljanskih pobudah in prispevajte k oblikovanju politik EU. Prek tega instrumenta lahko pozovete Evropsko komisijo, da pripravi zakonodajo na področju, ki je za vas pomembno in ki spada v okvir njenega delovanja. Morali boste dokazati, da pobuda uživa široko podporo.

Ko pobuda doseže 1 milijon podpisov in minimalni prag v 7 državah EU, se Komisija odloči, kako bo ukrepala.

Evropski državljanski forumi

Evropski državljanski forumi, ki so rezultat dela konference o prihodnosti Evrope, združujejo naključno izbrane državljane in državljanke iz vseh 27 držav EU, da bi razpravljali o ključnih prihodnjih predlogih in oblikovali priporočila, ki jih bo Evropska komisija upoštevala pri opredelitvi političnih pobud in zakonodajnih predlogov.

Več o evropskih državljanskih forumih

Evropske in lokalne volitve

Tukaj lahko izveste več o tem, kako se lahko prijavite za udeležbo ali kandidaturo na lokalnih in evropskih volitvah, tudi če kot državljan EU živite v drugi državi EU. Pogoji so pojasnjeni tukaj.

Več o evropskih in lokalnih volitvah

Vložite peticijo pri Evropskem parlamentu 

Tukaj je na voljo več informacij o tem, kako začeti, predložiti in podpreti peticijo Evropskemu parlamentu o politiki v zvezi z EU, ki vas zadeva. 

Več o peticijah Evropskemu parlamentu

Načelo večjezičnosti

Če se neposredno obrnete na institucije in svetovalna telesa EU, imate pravico do odgovora v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU.

Javnomnenjske raziskave

Več informacij o rezultatih in ugotovitvah javnomnenjskih raziskav Eurobarometer od leta 1974 do danes. Standardna javnomnenjska raziskava vključuje približno 1.000 osebnih intervjujev na državo EU glede pomembnih vprašanj EU, ki zadevajo ljudi.

Več o javnomnenjskih raziskavah

Storitev e-skupnosti (SINAPSE) 

Ste strokovnjak za oblikovanje politik in upravljanje v zvezi z EU? Registrirajte se na spletni platformi SINAPSE, kjer lahko ustvarite ali se pridružite e-skupnostim drugih strokovnjakov ter prosto izmenjujete informacije o vprašanjih oblikovanja politik. 

Več o storitvi e-skupnosti (SINAPSE)

Občinski svetniki

Projekt „Gradimo Evropo z lokalnimi svetniki“ združuje lokalno izvoljene svetnike iz vseh držav EU in jim pomaga pri komuniciranju z lokalnim prebivalstvom o temah EU.

Več o projektu Gradimo Evropo z lokalnimi svetniki

 

Več informacij o pravicah državljanov EU je v Pogodbi o delovanju Evropske unije (člen 18) in Listini o temeljnih pravicah (poglavje V).

Videogalerija