Skip to main content

Načela, države članice, zgodovina

Načela in vrednote

Skupna načela in vrednote, ki so temelj življenja v EU: svoboda, demokracija, enakost in pravna država, spodbujanje miru in stabilnosti.

Ključna dejstva in podatki

Statistični podatki o državah in prebivalstvu EU, gospodarstvu in zaposlovanju, prometu, energetiki ter institucijah EU.

Pregled po državah

Informacije o državah EU, njihovih vladah in družbi, državah, ki uporabljajo evro, članicah območja potovanj brez meja.

Pridružitev EU

Postopek za članstvo v EU je zapleten in dolgotrajen. Ko država prosilka izpolni pogoje za članstvo...

Zgodovina EU

Pomembni dogodki v zgodovini EU, kako se je EU razvijala skozi desetletja, moški in ženske, ki so imeli ključno vlogo v EU.

Simboli

Simboli, ki predstavljajo EU in njene vrednote: zastava EU, himna in slogan, dan Evrope.

Jeziki

Spoznajte 24 uradnih jezikov EU in manjšinske jezike EU ter se seznanite s programi EU za učenje jezikov.