Skip to main content

Principii, țări, istorie

Principii și valori

Principiile și valorile comune care stau la baza traiului în UE: libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept, promovarea păcii și a stabilității.

Date și cifre esențiale

Statistici privind țările UE și populația lor, economie, ocuparea forței de muncă, transporturi, energie și instituțiile UE.

Profiluri de țară

Informații despre țările UE, formele lor de guvernare și societate. Țările care utilizează moneda euro. Țările din spațiul Schengen.

Aderarea la UE

Calitatea de stat membru al UE nu se poate obține de pe o zi pe alta, ci presupune parcurgerea unei proceduri complexe, de îndată ce o țară candidată îndeplinește condițiile de aderare.

Istoria UE

Evenimentele majore din istoria UE, cum s-a dezvoltat aceasta de-a lungul deceniilor, bărbații și femeile care au jucat un rol-cheie în construcția sa.

Simboluri

Simbolurile UE și ale valorilor sale: drapelul, imnul și motto-ul UE, Ziua Europei.

Limbi

Despre cele 24 de limbi oficiale ale UE, limbile minoritare din UE și programele UE de învățare a limbilor străine.