Skip to main content

Prioritățile Uniunii Europene (2019-2024)

Obiectiv

În urma alegerilor europene din mai 2019, UE a stabilit o serie de priorități care conturează agenda sa politică până în 2024. Aceste priorități servesc la soluționarea principalelor provocări cu care se confruntă UE și cetățenii săi.

Prioritățile au fost stabilite în urma unui dialog între liderii UE, miniștrii statelor membre, instituțiile UE și grupurile politice din Parlamentul European. În iunie 2019, liderii UE și-au stabilit prioritățile în agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024. Comisia Europeană se inspiră din aceasta pentru a-și stabili prioritățile politice înainte de a-și începe oficial mandatul de 5 ani.

O nouă agendă strategică pentru UE (2019-2024)

Pentru a orienta activitatea instituțiilor UE în următorii 5 ani, Consiliul European a stabilit 4 domenii prioritare în agenda sa strategică pentru perioada 2019-2024. Aceste domenii încearcă să răspundă provocărilor și oportunităților create de situația mondială actuală. Concentrându-se asupra domeniilor respective, UE își poate consolida rolul în contextul dificil de astăzi.

Agenda strategică identifică, de asemenea, mijloacele prin care pot fi realizate prioritățile.

Cele 4 priorități

Protejarea cetățenilor și a libertăților

Garantarea unui control eficace la frontierele externe ale UE și continuarea elaborării unei politici globale în domeniul migrației. Combaterea terorismului, a criminalității transfrontaliere și online, creșterea capacității de reziliență a UE în fața dezastrelor naturale și a celor provocate de om.

Dezvoltarea unei baze economice solide și dinamice

Construirea unei economii reziliente prin aprofundarea uniunii economice și monetare pentru a pregăti Europa să facă față mai bine șocurilor viitoare, finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital, consolidarea rolului internațional al monedei euro, realizarea de investiții în competențe și educație, sprijinirea întreprinderilor europene, adoptarea transformării digitale și dezvoltarea unei politici industriale solide.

Construirea unei Europe neutre din punct de vedere climatic, verzi, echitabile și sociale

Investițiile în inițiative ecologice care îmbunătățesc calitatea aerului și a apei favorizează agricultura durabilă și protejează sistemele de mediu și biodiversitatea. Crearea unei economii circulare eficace (în care produsele sunt concepute astfel încât să fie mai durabile, reutilizabile, reparabile, reciclabile și eficiente din punct de vedere energetic) și a unei piețe energetice a UE care să fie performantă și să ofere energie durabilă, sigură și la prețuri accesibile. Accelerarea tranziției către surse regenerabile de energie și eficiență energetică, reducând, în același timp, dependența UE de sursele externe de energie. Implementarea Pilonului european al drepturilor sociale.

Promovarea intereselor și a valorilor europene pe plan mondial

Construirea unei politici externe solide bazate pe o politică de vecinătate ambițioasă cu 16 dintre cei mai apropiați vecini estici și sudici și pe un parteneriat global cu Africa. Promovarea păcii, stabilității, democrației și a drepturilor omului la nivel mondial. Aplicarea unei politici comerciale solide, bazate pe multilateralism și pe o ordine mondială axată pe norme. Asumarea unei mai mari responsabilități în materie de securitate și apărare, cooperând în același timp îndeaproape cu NATO.

Mai multe despre agenda politică a UE

O nouă agendă strategică pentru UE (2019-2024)

Prioritățile Comisiei pentru perioada 2019-2024 (orientări politice)

Președinta Comisiei a stabilit 6 priorități politice pentru actualul său mandat de 5 ani. Acestea reflectă agenda strategică a Consiliului și rezultatele discuțiilor dintre grupurile politice din Parlamentul European.

Cele 6 priorități

Un Pact verde european

Transformarea UE într-o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă, protejând, în același timp, cadrul natural al Europei, luptând împotriva schimbărilor climatice și trasând calea către o Europă neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al resurselor până în 2050.

O Europă pregătită pentru era digitală

Adoptarea transformării digitale investind în întreprinderi, cercetare și inovare, reformarea protecției datelor, favorizarea unei noi generații de tehnologii oferindu-le cetățenilor mijloace pentru a-și dezvolta competențele în această direcție și elaborând norme adaptate.

O economie în serviciul cetățenilor

Consolidarea economiei UE, asigurând locuri de muncă și reducând inegalitățile, sprijinind întreprinderile, aprofundând uniunea economică și monetară și finalizând uniunea bancară și a piețelor de capital.

O Europă mai puternică pe scena internațională

Consolidarea influenței UE pe scena mondială printr-o afirmare mai puternică a rolului său de apărător al unui comerț solid, deschis și echitabil, al multilateralismului și al unei ordini mondiale bazate pe norme. Consolidarea relațiilor cu țările vecine și cu țările partenere, precum și a capacităților civile și militare ale UE, astfel încât să poată gestiona mai bine crizele.

Promovarea modului nostru de viață european

Apărarea drepturilor fundamentale și a statului de drept ca bază pentru egalitate, toleranță și echitate socială. Gestionarea riscurilor în materie de securitate, protejarea și capacitarea consumatorilor, precum și instituirea unui sistem de migrație legală și sigură, gestionând în același timp în mod eficient frontierele externe ale UE, prin modernizarea sistemului de azil al UE și cooperând îndeaproape cu țările partenere.

Un nou elan pentru democrația europeană

Consolidarea proceselor democratice ale Europei prin aprofundarea relațiilor cu Parlamentul European și cu parlamentele naționale, prin protejarea democrației UE împotriva ingerințelor externe, prin asigurarea transparenței și a integrității în întregul proces legislativ, precum și prin implicarea într-o mai mare măsură a cetățenilor UE în conturarea viitorului Uniunii.

Mai multe despre prioritățile Comisiei Europene

Mai multe despre acțiunile Comisiei, pe domenii