Skip to main content

Profiluri de instituții și organisme

Filtrează după

Profiluri de instituții și organisme (76)

RSS
Se afișează rezultatele de la 1 la 20
 • Agenție executivă

EISMEA

Această agenție executivă a Comisiei gestionează programele UE care ajută întreprinderile mici să rămână competitive, precum și programe în domeniul cercetării, protecției mediului, energiei și pescuitului.

Număr de telefon
+32 2 299 11 11
Adresă
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Agenție descentralizată

acer

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei acționează pentru o piață a energiei mai competitivă, mai eficientă și mai sigură.

Site
https://www.acer.europa.eu/
E-mail
Număr de telefon
+386 8 205 34 00
Adresă
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
 • Agenția de politică externă și de securitate comune

AEA

Agenția Europeană de Apărare ajută țările din UE (cu excepția Danemarcei) să-și amelioreze capabilitățile de apărare.

Site
https://www.eda.europa.eu/
Număr de telefon
+32 2 504 28 00
Adresă
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Organ al UE

AEPD

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se asigură că instituțiile și organismele UE protejează informațiile cu caracter personal atunci când prelucrează date.

Site
https://edps.europa.eu/_en
Număr de telefon
+32 2 283 19 00
Adresă
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Agenție executivă

Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA)

Agenția Executivă pentru Cercetare (REA) este un organism de finanțare pentru cercetare și inovare. Aceasta gestionează granturile UE pentru cercetare.

Număr de telefon
+32 2 299 11 11
Adresă
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Instituție a UE

BCE

Banca Centrală Europeană gestionează moneda euro și pune în aplicare politica economică și monetară a UE.

Site
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Număr de telefon
+49 69 13 44 0
Adresă
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
 • Instituție a UE

CCE

Curtea de Conturi a Uniunii Europene se asigură că fondurile UE sunt contabilizate corect și că toate sunt colectate și cheltuite în conformitate cu normele financiare ale UE.

Site
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Număr de telefon
+352 4398 1
Adresă
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
 • Agenție descentralizată

Cedefop

Cedefop ajută instituțiile și organizațiile UE să dezvolte politici și să răspundă nevoilor de formare profesională.

Site
http://www.cedefop.europa.eu/en
E-mail
Număr de telefon
+30 2310 490 111
Adresă
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Greece
 • Entitate juridică a Uniunii Europene

CEPD

Comitetul european pentru protecția datelor oferă orientări și recomandări cu privire la modul de aplicare a normelor privind protecția datelor în UE.

Site
https://edpb.europa.eu/edpb_en
E-mail
Adresă
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Organ al UE

CESE

Comitetul Economic și Social European este un organism consultativ al Uniunii care emite avize adresate celorlalte instituții ale UE.

Site
https://www.eesc.europa.eu/
Număr de telefon
+32 2 546 90 11
Adresă
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Agenție executivă

CINEA

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele gestionează programele UE legate de transporturi, energie și telecomunicații.

Site
https://cinea.ec.europa.eu
E-mail
Număr de telefon
+32 2 299 11 11
Adresă
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Instituție a UE

Comisia Europeană

Comisia Europeană propune legi, se asigură că legislația UE este aplicată corespunzător și gestionează programele de cheltuieli ale UE.

Site
https://commission.europa.eu/index_en
Număr de telefon
+32 2 299 11 11
Adresă
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Instituție a UE

Consiliul European

Consiliul European este format din șefii de stat și de guvern din UE. El stabilește orientarea politică generală a UE.

Site
https://www.consilium.europa.eu/en/
Număr de telefon
+32 2 281 61 11
Adresă
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium