Skip to main content

Profiluri de instituții și organisme

Filtrează după

Profiluri de instituții și organisme (72)

RSS
Se afișează rezultatele de la 1 la 20
Agenție descentralizată

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei acționează pentru o piață a energiei mai competitivă, mai eficientă și mai sigură.

Site
E-mail
Număr de telefon
+386 8 205 34 00
Adresă
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Agenția de politică externă și de securitate comune

Agenția Europeană de Apărare ajută țările din UE (cu excepția Danemarcei) să-și amelioreze capabilitățile de apărare.

Site
Număr de telefon
+32 2 504 28 00
Adresă
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgium
Organ al UE

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se asigură că instituțiile și organismele UE protejează informațiile cu caracter personal atunci când prelucrează date.

Site
Număr de telefon
+32 2 283 19 00
Adresă
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Agenție executivă

Agenția Executivă pentru Cercetare (REA) este un organism de finanțare pentru cercetare și inovare. Aceasta gestionează granturile UE pentru cercetare.

Număr de telefon
+32 2 299 11 11
Adresă
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Agenție executivă

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) gestionează fonduri pentru educație, cultură, audiovizual, sport, cetățenie și voluntariat.

Număr de telefon
+32 2 299 11 11
Adresă
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Instituție a UE

Banca Centrală Europeană gestionează moneda euro și pune în aplicare politica economică și monetară a UE.

Site
Număr de telefon
+49 69 13 44 0
Adresă
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
Agenție descentralizată

Agenția contribuie la menținerea unei aplicări consecvente a reglementărilor privind comunicațiile electronice în întreaga UE.

Site
E-mail
Număr de telefon
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Adresă
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Instituție a UE

Curtea de Conturi a Uniunii Europene se asigură că fondurile UE sunt contabilizate corect și că toate sunt colectate și cheltuite în conformitate cu normele financiare ale UE.

Site
Număr de telefon
+352 4398 1
Adresă
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
Agenție descentralizată

Cedefop ajută instituțiile și organizațiile UE să dezvolte politici și să răspundă nevoilor de formare profesională.

Site
E-mail
Număr de telefon
+30 2310 490 111
Adresă
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Greece
Entitate juridică a Uniunii Europene

Comitetul european pentru protecția datelor oferă orientări și recomandări cu privire la modul de aplicare a normelor privind protecția datelor în UE.

Site
E-mail
Adresă
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Organ al UE

Comitetul Economic și Social European este un organism consultativ al Uniunii care emite avize adresate celorlalte instituții ale UE.

Site
Număr de telefon
+32 2 546 90 11
Adresă
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Agenție executivă

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele gestionează programele UE legate de transporturi, energie și telecomunicații.

Site
E-mail
Număr de telefon
+32 2 299 11 11
Adresă
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Instituție a UE

Comisia Europeană propune legi, se asigură că legislația UE este aplicată corespunzător și gestionează programele de cheltuieli ale UE.

Site
Număr de telefon
+32 2 299 11 11
Adresă
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Instituție a UE

Consiliul European este format din șefii de stat și de guvern din UE. El stabilește orientarea politică generală a UE.

Site
Număr de telefon
+32 2 281 61 11
Adresă
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium