Skip to main content

Principii și valori

Obiective și valori

Promovarea păcii și a securității și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale sunt doar câteva din obiectivele și valorile Uniunii Europene. Descoperiți-le pe toate

Acorduri fondatoare

Scurtă prezentare a celor mai importante tratate ale UE (tratate fondatoare, tratate de modificare, Tratatul de la Lisabona, Acordul Schengen etc.)

Accesul la informații

Toți cetățenii UE pot consulta documentele publice instituționale, ceea ce sporește transparența procesului legislativ. Aflați cum puteți obține acces