Direct la conținutul principal

Obiective și valori

Obiective

Obiectivele Uniunii Europene în interiorul frontierelor sale sunt:

 • să promoveze pacea, valorile europene și bunăstarea cetățenilor săi
 • să ofere libertate, securitate și justiție fără frontiere interne, luând, în același timp, măsuri adecvate la frontierele externe pentru a reglementa azilul și imigrația și pentru a preveni și combate criminalitatea
 • să creeze o piață internă
 • să asigure o dezvoltare durabilă bazată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, să mențină o economie de piață deosebit de competitivă care să favorizeze ocuparea integrală a forței de muncă și progresul social
 • să îmbunătățească și să protejeze calitatea mediului
 • să promoveze progresul tehnic și științific
 • să combată excluziunea socială și discriminarea
 • să promoveze justiția și protecția socială, egalitatea între femei și bărbați și protecția drepturilor copilului
 • să consolideze coeziunea economică, socială și teritorială și solidaritatea între țările UE
 • să respecte diversitatea culturală și lingvistică a popoarelor sale
 • să creeze o uniune economică și monetară a cărei monedă să fie euro.

Obiectivele UE pe plan mondial sunt:

 • să își susțină și să își promoveze valorile și interesele
 • să contribuie la menținerea păcii și securității pe planetă și la dezvoltarea sa durabilă
 • să promoveze solidaritatea și respectul reciproc între popoare și să contribuie la asigurarea unui comerț liber și echitabil, la eradicarea sărăciei și la protecția drepturilor omului
 • să asigure respectarea strictă a dreptului internațional.

Obiectivele UE sunt prevăzute la articolul 3 din Tratatul de la Lisabona.

Valori

Uniunea Europeană este întemeiată pe următoarele valori:

Demnitatea umană
Demnitatea umană este inviolabilă. Trebuie să fie respectată și protejată și constituie baza propriu-zisă a drepturilor fundamentale.

Libertatea
Libertatea de mișcare le dă cetățenilor dreptul de a se deplasa și stabili în mod liber pe teritoriul Uniunii. Libertățile individuale, cum ar fi respectul față de viața privată, libertatea de gândire, libertatea religioasă, libertatea de întrunire, dreptul la informație și libertatea de exprimare, sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a UE.

Democrația
Democrația reprezentativă este piatra de temelie a funcționării Uniunii Europene. Un cetățean european se bucură automat de drepturi politice. Toți cetățenii din UE au dreptul de a candida și de a vota la alegerile pentru Parlamentul European și la alegerile naționale organizate în țara de reședință sau în țara de origine.

Egalitatea
Egalitatea presupune drepturi egale în fața legii pentru toți cetățenii. Principiul egalității între femei și bărbați stă la baza tuturor politicilor europene și reprezintă piatra de temelie a integrării europene. Se aplică în toate domeniile. Principiul plății egale pentru muncă egală a fost integrat în Tratatul de la Roma din 1957.

Statul de drept
UE se bazează pe statul de drept. Tot ce face UE derivă din tratate, asupra cărora au convenit toate statele membre, în mod voluntar și democratic. Dreptul și justiția sunt protejate de un organism judiciar independent. Țările membre au conferit competență judiciară definitivă Curții Europene de Justiție, ale cărei hotărâri trebuie respectate de toată lumea.

Drepturile omului
Drepturile omului sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a UE. Acestea includ dreptul de a nu fi discriminat pe motive de sex, origine etnică sau rasială, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, dreptul la protecția datelor cu caracter personal și dreptul de a obține acces la justiție.

 

Obiectivele UE sunt prevăzute la articolul 2 din Tratatul de la Lisabona și Carta drepturilor fundamentale a UE.

În 2012, UE a primit Premiul Nobel pentru Pace ca recompensă pentru susținerea unor cauze majore precum pacea, reconcilierea, democrația și drepturile omului în Europa.