Direct la conținutul principal

Cum puteți să înaintați o plângere

Plângeri privind cazuri de încălcare a legislației UE

În majoritatea cazurilor, vă puteți exercita mai bine drepturile în țara în care locuiți. Cu toate acestea, Uniunea Europeană vă oferă diverse resurse care vă pot fi utile.

Comisia Europeană

În cazul în care considerați că o țară din UE a încălcat legislația europeană prin:

  • punerea în aplicare a unei măsuri (adoptarea unui act legislativ/administrativ)
  • neadoptarea unei anumite măsuri sau
  •  adoptarea unei anumite practici

puteți depune o plângere la Comisia Europeană.

Ombudsmanul European

Ombudsmanul European investighează plângerile primite de la persoane fizice, întreprinderi și organizații cu privire la un caz de administrare defectuoasă de către instituțiile, organismele și agențiile UE. 

Parlamentul European

Puteți adresa o petiție Parlamentului European cu privire la aplicarea legislației UE.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

Puteți raporta OLAF cazuri de fraudă care implică finanțare din partea UE/personalul UE.

Căi de atac la nivel național

De cele mai multe ori, este de preferat să vă adresați organismelor și autorităților naționale pentru a soluționa un caz de încălcare a legislației UE. Autoritățile publice și instanțele naționale sunt principalii actori responsabili cu aplicarea legislației UE. Aceasta înseamnă că este în interesul dumneavoastră să recurgeți la toate căile de atac posibile la nivel național.

Informații suplimentare

Video gallery