Pereiti prie pagrindinio turinio

Kaip pateikti skundą

Skundai dėl ES teisės pažeidimų

Daugeliu atvejų savo teises geriau įgyvendinti galite toje šalyje, kurioje gyvenate. Tačiau Europos Sąjunga siūlo išteklius, kurie jums gali būti naudingi.

Europos Komisija

Jei manote, kad ES šalis pažeidė ES teisę:

  • įgyvendindama priemonę (priimdama įstatymą ar reglamentą arba imdamasi administracinių veiksmų),
  • nesiimdama tam tikros priemonės arba
  •  vykdydama tam tikrą praktiką,

galite pateikti skundą Europos Komisijai.

Europos ombudsmenas

Europos ombudsmenas nagrinėja asmenų, įmonių ir organizacijų skundus dėl netinkamo ES institucijų, įstaigų ir agentūrų administravimo. 

Europos Parlamentas

Galite pateikti peticiją Europos Parlamentui dėl ES teisės taikymo.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)

Apie sukčiavimo atvejus, susijusius su ES finansavimu ir (arba) ES darbuotojais, galite pranešti OLAF.

Teisių gynimo priemonės nacionaliniu lygmeniu

Dažnai greičiausias ir veiksmingiausias būdas išspręsti problemą – dėl ES teisės pažeidimo kreiptis į nacionalines įstaigas ar institucijas. Valdžios institucijos ir nacionaliniai teismai yra pagrindiniai subjektai, atsakingi už ES teisės taikymą. Tai reiškia, kad jūs esate suinteresuotas (-a) pasinaudoti visomis nacionaliniu lygmeniu prieinamomis teisių gynimo priemonėmis.

Daugiau informacijos

Video gallery