Siirry pääsisältöön

Valituksen tai kantelun tekeminen

Valitukset ja kantelut EU-lainsäädännön rikkomisesta

Tavallisesti omia oikeuksia koskevissa ongelmatilanteissa on yksinkertaisinta ottaa yhteyttä asuinmaan kansallisiin elimiin. Myös Euroopan unionin elimistä voi kuitenkin saada apua.

Euroopan komissio

Jos katsot, että jokin EU-maa on toiminut EU:n lainsäädännön vastaisesti

  • toteuttamalla jonkin toimenpiteen (hyväksymällä lain tai asetuksen tai toteuttamalla hallinnollisen toimen),
  • jättämällä toteuttamatta tietyn toimen tai
  •  harjoittamalla jotakin tiettyä käytäntöä,

voit tehdä kantelun Euroopan komissiolle.

Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamies tutkii yksityishenkilöiden, yritysten ja organisaatioiden tekemiä kanteluja EU:n toimielinten, elinten ja virastojen hallinnollista epäkohdista. 

Euroopan parlamentti

EU:n kansalainen tai EU:ssa asuva henkilö voi esittää Euroopan parlamentille vetoomuksen, joka koskee EU:n oikeuden soveltamista.

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

OLAFille voi ilmoittaa petoksesta, johon liittyy EU:n varoja tai EU:n työntekijöitä.

Oikeussuojakeinot kansallisella tasolla

Jos EU-lainsäädännön mukaisia oikeuksiasi ei mielestäsi noudateta, kannattaa yleensä ensimmäiseksi kääntyä kansallisten viranomaisten tai elinten puoleen. Päävastuu EU-lainsäädännön soveltamisesta on kansallisilla viranomaisilla ja tuomioistuimilla. Näin ollen kannattaa käyttää kaikkia mahdollisia kansallisen tason oikeussuojakeinoja.

Video gallery