Skip to main content

Hogyan lehet panaszt tenni?

Az uniós jog megsértésével kapcsolatos panaszok

Az esetek többségében Ön a lakóhelye szerinti országban tudja legjobban érvényesíteni jogait. Az Európai Unió azonban kínál több olyan eszközt, amely hasznosnak bizonyulhat jogai érvényre juttatásában.

Az Európai Bizottság

Ha Ön úgy véli, hogy valamelyik tagállam megsértette az uniós jogot azáltal, hogy:

  • hozott egy bizonyos intézkedést (törvényt, rendeletet vagy közigazgatási intézkedést);
  • elmulasztott meghozni egy bizonyos intézkedést, vagy
  •  kifogásolható gyakorlatot folytat,

Ön panaszt nyújthat be az Európai Bizottsághoz.

Az európai ombudsman

Az európai ombudsman kivizsgálja az uniós intézmények, szervek és ügynökségek által elkövetett hivatali visszásságokra irányuló panaszokat, melyeket magánszemélyek, vállalkozások és szervezetek nyújtanak be. 

Az Európai Parlament

Ön petíciót nyújthat be az Európai Parlamenthez az uniós jog alkalmazásának tárgyában.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)

Az Európai Csalás Elleni Hivatalnál lehet bejelenteni az EU költségvetésével, illetve személyzetével kapcsolatos csalásokat.

Nemzeti szintű jogorvoslat

Az uniós jog megsértése esetén a probléma rendezésének leggyorsabb és leghatékonyabb módja gyakran az, ha az illetékes nemzeti hatóságokhoz vagy szervezetekhez fordul. Az uniós jog alkalmazásáért elsősorban a hatóságok és a nemzeti bíróságok felelősek. Ez azt jelenti, hogy Önnek érdekében áll, hogy nemzeti szinten minden lehetséges jogorvoslati eszközt igénybe vegyen.

További információk

Video gallery