Skip to main content

Európai évek

Mit jelent az, hogy európai év?

Az európai év egy adott témára összpontosító tudatosító kampány, amelynek célja, hogy ösztönözze a vitát és a párbeszédet az uniós országokon belül és között. Felhívja a nemzeti kormányok figyelmét egy adott kérdésre azzal a kettős céllal, hogy tájékoztasson és attitűdváltásra ösztönözzön.

Az európai év témájára a Bizottság tesz javaslatot, melynek elfogadásáról ezt követően az Európai Parlament és a tagállami kormányok döntenek. Bár az európai év kezdeményezés közel 40 éves, nem feltétlenül rendezik meg minden évben.

Miért van szükség az európai évekre?

Az európai évek sok esetben kiegészítő finanszírozással járnak az adott témához kapcsolódó helyi, országos vagy határokon átívelő projektek számára.

Az európai év továbbá határozott politikai jelzés az EU intézményei és a tagállamok kormányai részéről annak kifejezésére, hogy figyelmet szentelnek majd az adott témának a szakpolitikai döntéshozatal során. Az is előfordul, hogy a Bizottság új jogszabályjavaslatokat terjeszt elő az európai év tárgyát képező szakpolitikai területen.

Az európai év témái

Az EU 1983 óta hirdeti meg az európai éveket. Íme néhány közelmúltbeli példa, köztük az idei téma is:

2022Az ifjúság európai éve

2022-ben EU-szerte rengeteg alkalmuk lesz a fiataloknak arra, hogy gyarapítsák ismereteiket, tevékeny szerepet vállaljanak a társadalom életében, új ismeretségeket kössenek, felfedezzenek más kultúrákat, javítsák elhelyezkedési kilátásaikat, megosszák másokkal elképzeléseiket, és különböző rendezvényeken vegyenek részt. 

2021A vasút európai éve

Az év során rendezvények és kezdeményezések sora hivatott népszerűsíteni a vasúti közlekedést, ezt a fenntartható, innovatív és biztonságos közlekedési módot, rávilágítva annak előnyeire az emberek, a gazdaság és az éghajlat szempontjából.

2018A kulturális örökség európai éve

Itt lehet tájékozódni az Európa-szerte megrendezett 23 000 eseményről, amelyek célja az volt, hogy felhívják a figyelmet Európa kulturális örökségére mint erőforrásra, védjék azt és garantálják jövőbeni fenntarthatóságát.

2015A fejlesztés európai éve

Itt utánanézhet annak, hogy az EU miként tájékoztatta az európaiakat a fejlesztési együttműködésről, ösztönözve őket arra, hogy vegyenek részt a fejlesztési tevékenységekben, rámutatva, hogy ez miért előnyös nemcsak a kedvezményezettek számára, hanem rájuk nézve is.

2013–2014A polgárok európai éve

Ez az európai év a polgárokat az EU jövőjének alakításában való részvételre buzdította, hogy az erősebbé és politikailag meghatározóbbá váljon. Ennek az évnek az egyik fő eredményeként tartjuk számon a civil párbeszédek létrejöttét.