Skip to main content

Adatvédelmi politika

A személyes adatok védelme

Az Európai Unió számára kiemelten fontos a személyes adatok védelme.

Az uniós intézmények által kezelt személyes adatok védelme a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapul.

Ezek az általános rendelkezések az Európai Unió összes, europa.eu domainnévvel ellátott intézményi weboldalára alkalmazandóak. E weboldalak túlnyomó részén a felhasználó bármiféle személyes adat megadása nélkül böngészhet, egyes esetekben azonban a felhasználó által igényelt elektronikus szolgáltatásokhoz szükség van bizonyos adatok közlésére. A személyes adatok megadását igénylő weboldalak üzemeltetői ezeket az információkat a fent említett rendeletben foglaltak maradéktalan betartásával kezelik, és egyedi adatvédelmi nyilatkozatukban tájékoztatással szolgálnak az adatok felhasználásáról.

E tekintetben:

 • minden egyes e-szolgáltatás esetében adatkezelő állapítja meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatos célokat és eszközöket, és gondoskodik az adatvédelmi nyilatkozat tiszteletben tartásáról,
 • mindegyik intézménynél adatvédelmi tisztviselő gondoskodik a rendelet előírásainak betartásáról, aki ezen túlmenően tanácsokkal látja el az adatkezelőket kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban,
 • az európai adatvédelmi biztos független ellenőrző szervként mindegyik intézménynél figyelemmel kíséri a szabályok betartását.

Az Európai Unió europa.eu domainnévvel ellátott intézményi weboldalai tartalmaznak külső weboldalakra irányító linkeket is. Ha Ön az oldalainkon harmadik (külső) féltől származó tartalmakat kíván igénybe venni, adott esetben el kell fogadnia ezen harmadik felek egyedi feltételeit, ideértve a cookie-k alkalmazására vonatkozó feltételeket, melyek felett nem rendelkezünk ellenőrzéssel.

Elektronikus szolgáltatás

Az EUROPA oldalain elérhető e-szolgáltatások olyan interneten közrebocsátott szolgáltatások vagy erőforrások, amelyek a magánszemélyek, illetve a vállalkozások és az európai intézmények közötti kommunikációt hivatottak elősegíteni.

Az EUROPA portálon jelenleg vagy a jövőben kínált elektronikus szolgáltatások három típusba sorolhatók:

 • információs szolgáltatások – az ilyen típusú szolgáltatások információkhoz nyújtanak hozzáférést a magánszemélyek, a média, a vállalkozások, a közigazgatási szervek és más felek számára;
 • interaktív kommunikációs szolgáltatások – ezek a magánszemélyekkel, a vállalkozásokkal, a civil szervezetekkel és a közjogi szervekkel való kapcsolattartást segítik, s a szakpolitikákkal kapcsolatos konzultációt és visszajelzést hivatottak megkönnyíteni;
 • olyan szolgáltatások, melyek hozzáférést adnak az EU-val folytatandó alapvető tranzakciókhoz, így pl. közbeszerzési eljárásokhoz, pénzügyi műveletekhez, munkaerő-toborzáshoz, illetve eseményekre való regisztráláshoz, dokumentumok beszerzéséhez.

Az egyedi adatvédelmi nyilatkozatokban foglalt információk

Az adatvédelmi nyilatkozatnak a következő információkat kell tartalmaznia az Önt érintő adatok felhasználásával kapcsolatban:

 • milyen információk gyűjtéséről van szó, milyen konkrét célból és milyen technikai eszközökkel gyűjti az EU a személyes adatokat egy adott cél elérése érdekében,
 • kik nyerhetnek betekintést a felhasználók által megadott adatokba,
 • hogyan tudnak a felhasználók hozzáférni személyes adataikhoz, hogyan tudják ellenőrizni azok pontosságát, illetve helyesbíteni az esetleges pontatlanságokat,
 • meddig őrzi meg az EU a felhasználók adatait,
 • milyen biztonsági intézkedések szolgálják a visszaélések és a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet,
 • kihez fordulhatnak a felhasználók, ha kérésük vagy panaszuk van.

Europa Analytics

Az Europa Analytics szolgáltatás az Európai Bizottság által az összes európai uniós intézmény és szerv nevében üzemeltetett europa.eu webhely hatékonyságát és eredményességét méri.

Ön – akár az első meglátogatott oldal tetején megjelenő „cookie banner”, akár az Europa Analytics felület segítségével – elutasíthatja a szolgáltatás alkalmazását.

Az Európai Bizottság maga üzemelteti saját weboldalait (vagyis az ec.europa.eu webhelyhez tartozó oldalakat). Ön a saját beállításait az „Adatvédelmi Politika” oldalon tekintheti át.

A többi európai uniós intézmény és szerv (például az Európai Parlament) saját analitikai eszközt alkalmazhat. Részletes információkért látogasson el az adott szervek és intézmények jogi nyilatkozatait tartalmazó oldalakra.

A szolgáltatás alkalmazásának elutasítása nincsen kihatással az EUROPA portál által nyújtott felhasználói élményre.

További információk az Europa Analytics szolgáltatásról

Kapcsolatfelvétel az EUROPA portál aloldalain

Sok EUROPA-oldalon rendelkezésre áll egy „Kapcsolat” gomb, melyre rákattintva a felhasználók e-mail-üzenetben elküldhetik kérdéseiket, észrevételeiket a webhelyhez tartozó postafiók címére.

Amikor a felhasználó ilyen módon üzenetet küld, személyes adatainak gyűjtésére csak a válaszadáshoz szükséges mértékben kerül sor. Ha a beérkező üzeneteket feldolgozó csoport nem tud válaszolni a kérdésére, e-mailjét továbbítja egy másik szolgálathoz. Hogy pontosan melyik illetékes szolgálatunkhoz, arról e-mailben értesítjük Önt.

Amennyiben bármilyen kérdése van e-mailjeinek, illetve személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, üzenetében tegye fel azokat.

Az adatok védelme

Az összegyűjtött személyes adatok tárolására az adatokat feldolgozó külső alvállalkozó számítógépén kerül sor. A külső alvállalkozónak biztosítania kell az adatok védelmét és titkosságát az (EU) 2018/1725 rendeletben előírtaknak megfelelően.

Az adatok ellenőrzése, módosítása és törlése

Ha ellenőrizni, módosítani vagy törölni szeretné személyes adatait, amelyeket az EUROPA webhelyért és aloldalaiért felelős adatkezelők tárolnak, az online űrlap segítségével írhat a Kommunikációs Főigazgatóságnak, azon belül az EUROPA webhely adatkezelőjének. Az űrlapon egyértelműen tüntesse fel kérelmének tárgyát (az EUROPA portál weboldalain közzétett személyes adatok ellenőrzése, módosítása vagy törlése), és adja meg az adott webhely/weboldalak URL-címét.

Online űrlap személyes adatai ellenőrzéséhez, módosításához vagy törléséhez