Ugrás a fő tartalomra

Az EU bővítése

Mit jelent a bővítés?

A bővítés azt jelenti, hogy új országok csatlakoznak az Európai Unióhoz. Az EU történetében erre többször is sor került. Az esemény minden egyes alkalommal az EU-t és a csatlakozó országokat egyaránt átalakította.   

Az EU bővítése jelentős mértékben hozzájárult a stabilitás, a béke és a jólét térnyeréséhez a kontinensen.

Milyen előnyökkel jár az uniós csatlakozás az új országok számára?

A bővítés számos előnnyel jár az új tagállamok számára. Ezek többek között:

 • politikai stabilitás,
 • az uniós polgárok szabadon élhetnek, tanulhatnak vagy dolgozhatnak az EU bármelyik országában,
 • az egységes piachoz való hozzáférés révén a kereskedelem fellendül,
 • növekszik a finanszírozás mértéke és a beruházások száma,
 • szigorúbb szociális, környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi normák lépnek érvénybe.

További információk az Európai Unió előnyeiről és eredményeiről

Milyen előnyökkel jár az uniós csatlakozás az EU számára?

A bővítés az EU számára is előnyös, mivel

 • növekszik az európai vállalatok és polgárok jóléte és bővülnek a lehetőségeik,
 • az EU határozottabban hallathatja hangját a nemzetközi színtéren,
 • növekszik a kulturális sokszínűség,
 • erősödik a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása,
 • megszilárdul az európai béke és biztonság.

Milyen országok csatlakozhatnak?

Bármely európai ország csatlakozhat az EU-hoz, amely teljesíti a tagsági feltételeket, más néven a koppenhágai kritériumokat. Feltétel például, hogy a csatlakozni kívánó ország:

 • stabil intézményrendszerrel rendelkezzen, amely biztosítja a demokráciát és a jogállamiságot, az emberi jogok tiszteletben tartását és a kisebbségek védelmét, 
 • működő piacgazdasággal rendelkezzen és meg tudjon birkózni az uniós piac versenykényszerével, 
 • vállalni tudja az uniós tagsággal járó kötelezettségeket, pl. végre tudja hajtani az uniós jogot és elkötelezze magát az Unió céljai mellett. 

A csatlakozás folyamata

A csatlakozni kívánó országoknak határozott követelményeknek kell megfelelniük, és szigorú eljáráson kell keresztülmenniük. 

Az eljárás – más néven csatlakozási folyamat – három szakaszból áll. Ezek a következők:  

1. lépés: A csatlakozási kérelem benyújtása

Az EU-hoz csatlakozni kívánó országoknak csatlakozási kérelmet kell benyújtaniuk az Európai Unió Tanácsához. A Tanács ezt követően felkéri az Európai Bizottságot, hogy ellenőrizze: tudja-e teljesíteni a csatlakozni kívánó ország a tagsági kritériumokat.

A Bizottság ajánlásai alapján a Tanács dönt arról, hogy megadja-e az országnak a tagjelölti státuszt, és megkezdi-e a csatlakozási tárgyalásokat. A döntést a tagállamoknak egyhangúlag kell meghozniuk.

2. lépés: Csatlakozási tárgyalások 

A csatlakozási tárgyalások során a tagjelölt ország felkészül az uniós jogszabályok és normák – más néven közösségi vívmányok – végrehajtására.

A tárgyalások során a Bizottság nyomon követi a tagjelölt által e reformok terén elért eredményeket, és az előrehaladásról rendszeresen jelentésekben és közleményekben tájékoztatja a Tanácsot és az Európai Parlamentet.

3. lépés: Csatlakozás

A tárgyalások lezárását követően a Bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy a tagjelölt ország készen áll-e a csatlakozásra. Ha igen, akkor sor kerül a csatlakozási szerződés megszövegezésére. Ez a dokumentum tartalmazza az ország uniós tagságának feltételeit.

A csatlakozási szerződést az Európai Bizottságnak, az Európai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia, majd valamennyi uniós tagállamnak és a tagjelölt országnak alá kell írnia és meg kell erősítenie

A tagjelölt ország a csatlakozási szerződésben meghatározott időpontban csatlakozik hivatalosan az EU-hoz.

A bővítések története

Az EU-t hat ország alapította meg, és azóta hét alkalommal került sor az Unió bővítésére. Az Európai Uniót ma 27 ország alkotja. 

 1. 2013. július 1.
  Hetedik bővítés

  A legutóbbi bővítés során Horvátország csatlakozott az EU-hoz.

 2. 2007. január 1.
  Hatodik bővítés

  Bulgária és Románia csatlakozott az EU-hoz.

 3. 2004. május 1.
  Ötödik bővítés

  Tíz új ország csatlakozott az EU-hoz. Ezek: Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia. A lakosság és az országok száma tekintetében ez a legnagyobb bővítés.

 4. 1995. január 1.
  Negyedik bővítés

  Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozott az Európai Unióhoz, amely az 1993. évi Maastrichti Szerződést követően az EGK jogutódja. A 15 tagállamot számláló Európai Unió immáron Nyugat-Európa csaknem egész területét magában foglalja.

 5. 1986. január 1.
  Harmadik bővítés

  Spanyolország és Portugália csatlakozott az EGK-hoz, amely így 12 tagot számlál.

 6. 1981. január 1.
  Második bővítés

  Görögország csatlakozása után az EGK tagjainak száma kétszámjegyű lett.

 7. 1973. január 1. 
  Első bővítés 

  Dánia, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozott az EGK-hoz, így a tagállamok száma kilencre nőtt.

 8. 1957. március 25.
  Alapító tagok

  Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország aláírja a Római Szerződést. Létrejön az Európai Gazdasági Közösség (EGK). A formáció neve jelenleg: EU.

Az EU lehetséges további bővítései

Az EU határai nem véglegesek; jelenleg tíz új ország csatlakozása van folyamatban.

Tagjelölt országok

Ezek az országok megkapták a tagjelölt státuszt, és jelenleg reformálják meg nemzeti jogszabályaikat, hogy igazodjanak az uniós szabályokhoz, rendeletekhez és normákhoz.

Potenciális tagjelölt

Egy potenciális tagjelölt benyújtotta csatlakozási kérelmét, de még nem kapta meg a tagjelölti státuszt.