Ugrás a fő tartalomra

Az Európai Unió legfontosabb eredményei és kézzelfogható előnyei

Legfontosabb eredmények

1957 óta az Európai Unió jelentős eredményeket ért el polgárai és a világ számára:

 • kontinensünk lakói békében élnek;
 • az uniós polgároknak szabadságukban áll, hogy bárhol az EU-ban éljenek, tanuljanak vagy dolgozzanak;
 • az EU országai alkotják a világ legnagyobb egységes piacát:
 • az EU segélyt és fejlesztési támogatást nyújt világszerte emberek millióinak.

Béke és stabilitás

Az EU több mint fél évszázada békét, stabilitást és jólétet biztosít polgárai számára. Az EU fontos szerepet játszik a diplomáciában, és a világon mindenütt a demokrácia, az alapvető szabadságok és a jogállamiság előmozdításán munkálkodik.

70 éve tart a béke

A békés és a háborús időszakok váltakozása Európában 1500-tól 2000-ig; az 1950-es évektől béke köszöntött a kontinensre, mely mindmáig tart.

 

Egységes piac

Az EU gazdaságának fő hajtómotorja az egységes piac, melynek területén szabadon mozoghatnak a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke.

Kétségkívül sokkal könnyebbé vált bármilyen célból lakóhelyet váltani az EU-ban – minden uniós polgárnak joga van ahhoz, hogy egy másik tagországban tanuljon, munkát vállaljon vagy nyugdíjba vonuljon. Uniós polgárként Önnek joga van ahhoz, hogy a foglalkoztatás, a társadalombiztosítás és az adózás szempontjából mindegyik EU-országban pontosan ugyanolyan elbánásban részesüljön, mint az adott ország saját állampolgárai.

 • Az euró, amelyet több mint 340 millió uniós polgár használ, megszüntette az árfolyam-ingadozás és az átváltási költségek kockázatát, és megerősítette az egységes piacot. Ez mindenkinek a javát szolgálja.
 • Telefon és digitális szolgáltatások – a roamingdíjak megszűnésének köszönhetően az EU lakosai utazásaik során bármely más tagországban többletköltségektől mentesen használhatják mobileszközeiket.
341 million
Euro
The number of people who use the euro every day in 20 countries
17 million
Live or work
17 million EU citizens live or work in another EU country
Zero
Extra cost
Phone and online services at no extra cost across the EU

A polgárok jogai és védelme

Az Európai Unióról szóló szerződés különböző területeken számos jogot biztosít az uniós polgároknak és az EU-ban jogszerűen tartózkodóknak.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

A Charta rögzíti mindazokat a személyes, polgári, politikai, gazdasági és szociális jogokat, amelyek mindenkit megilletnek az EU-ban.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

Zero
Tolerance
Zero tolerance for discrimination
Free speech
For all
Everyone has the right to freedom of expression

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok

Minden uniós munkavállalót megilletnek bizonyos minimális jogok a munkahelyi egészség és biztonság, az esélyegyenlőség, a megkülönböztetésmentesség és a munkajog területén.

Nyugdíjba vonulás külföldön

48
Hours
The maximum number of hours a worker in the EU can work in any 7-day period
4
Weeks
The minimum period of paid leave guaranteed for each worker per year

Digitális jogok

Adatvédelmi és a magánélet védelmére vonatkozó jogszabályaiban az EU határozottan állást foglalt az egyéni jogok és a személyes adatok védelme mellett, és gondoskodik róla, hogy mindenki nagyobb ellenőrzést gyakorolhasson személyes adatai felett.

A személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog („the right to be forgotten”)

74%
Online shopping
74% of internet users aged 16 to 74 in the EU shop online
100%
Protection of personal data
Everyone has the right to the protection of personal data

Fogyasztói jogok

Az uniós fogyasztók biztosak lehetnek abban, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén visszakapják az újonnan vett termék árát, ha el kívánnak állni a vásárlástól, ahogy a menetjegy árát is, ha járatukat törlik, vagy jelentős késéssel tudnának csak elindulni.

Ráadásul az uniós normák, melyeknek minden árunak, melyet az EU-ban forgalmaznak, meg kell felelnie, a világ legszigorúbb előírásai közé tartoznak a minőség és a biztonság tekintetében egyaránt.

A vásárlók jogai

0%
Added fees
For credit or debit card purchases in the EU
€100 000
Protected
Bank deposits of up to €100 000 are always protected

Vállalkozás, növekedés és kereskedelem

Az Európai Unió a világ legnagyobb kereskedelmi tömbje. Az EU a feldolgozóipari termékek és a szolgáltatások legjelentősebb exportőre a világon, és több mint 100 ország legnagyobb importpiaca.

Az EU egyik alappillére a tagállamai közötti szabad kereskedelem. Erre az egységes piacnak köszönhetően nyílt mód. Kereskedelempolitikai törekvései azonban túlmutatnak a határain: az EU a világkereskedelem liberalizálásának is elkötelezett híve.

Vállalkozások

Az EU segít a kisvállalkozásoknak, hogy megállják a helyüket a globalizáció korszakában, és gondoskodik róla, hogy a nagyvállalatok is arányosan kivegyék a részüket az adófizetésből. Az EU abban az esetben is segíthet Önnek, ha vállalkozás tulajdonosaként tisztességtelen bánásmódban részesül.

Az olyan sikeres uniós programok, mint az Erasmus+, képzési lehetőségeket kínálnak a vállalkozóknak szakmai pályafutásuk fellendítésére.

Wider market
Free movement
Businesses from one EU country are free to offer goods and services in another EU country without being based there
640 000
Erasmus+
Almost 640 000 people studied, trained or volunteered abroad in 2020

Kereskedelem

Az EU országai szilárd pozíciót vívtak ki maguknak a világgazdaság színterén azáltal, hogy egymással összefogva közös kereskedelmi stratégiát folytatnak.

Az EU élen jár a világkereskedelemben. Kereskedelmi rendszere nyitottságának köszönhetően az EU a világkereskedelem legnagyobb szereplője, és megbízható üzleti partner a világ országai és más kereskedelmi tömbjei számára.

Ez a 2018-ban aláírt megállapodás megkönnyíti az uniós vállalkozásoknak, hogy növeljék exportjukat Szingapúrba, segít érvényre juttatni a munkavállalók jogait és a környezetvédelmi normákat, valamint megnyitja a szolgáltatások és a közbeszerzések piacát a városállamban az uniós vállalatok előtt.

15%
World trade
The EU accounts for around 15% of the world’s trade in goods
Global trade
EU, China, US
The EU, China and the United States are the three largest global players in international trade

Élelmiszer-minőségi és környezetvédelmi előírások

Az uniós országok szoros együttműködésének köszönhetően a környezetre és élelmiszerekre vonatkozó uniós minőségi követelmények a világ élvonalába tartoznak.

Élelmiszeripar

A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari ágazatra vonatkozó uniós jogszabályok célja az egészség védelme Az EU jogszabályok sorát fogadta el az uniós élelmiszertermelési és -feldolgozási lánc egészére, valamint az Unióba behozott, és az onnan kivitt élelmiszerekre.

Zero
Antibiotic growth promoters
Antibiotic growth promoters have not been used in the EU since 2006
3500
EU quality scheme
3500 products registered under an EU quality scheme

Környezet

Az EU-ban alkalmazott környezetvédelmi előírások szintén a világ élvonalába tartoznak. Szakpolitikai döntéshozatala során az EU arra törekszik, hogy intézkedései a lehető legkevésbé veszélyeztessék az éghajlatot, az egészséget és a biológiai sokféleséget.

2050
Climate neutral target
2050 - EU aims to become climate neutral
20%
Greenhouse gas
2014 - The year the EU reached its 2020 target of cutting greenhouse gas emissions by 20%

Nemzetközi diplomácia és fejlesztés

A 27, különböző méretű uniós ország együtt sokkal jobban tudja érvényesíteni érdekeit a világ színterén, mint külön-külön. Az EU intézményei és a tagállami kormányok együttesen világszerte a legtöbb fejlesztési támogatást nyújtják, és közösen munkálkodnak a jó kormányzás előmozdításán, az éhezés felszámolásán és a természeti erőforrások megőrzésén.

Diplomácia és biztonságpolitika

Az EU a délszláv háború óta kulcsfontosságú szerepet játszik a békeépítésben a Nyugat-Balkánon, és politikai, gazdasági és gyakorlati támogatást nyújt ebben az övezetben. Jó példa erre az EU közvetítésével zajló párbeszéd Szerbia és Koszovó között, amely 2013 áprilisában mérföldkőnek számító megállapodás létrejöttéhez vezetett. Ez utóbbit jelenleg hajtják végre uniós támogatással.

Emberi jogok

Az EU emberi jogi iránymutatásokkal is rendelkezik olyan területeken, mint a halálbüntetés és a kínzás elleni fellépés, vagy az online és offline véleménynyilvánítás szabadsága. A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) segíti az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartását azokban az országokban, ahol ezek a legnagyobb veszélynek vannak kitéve.

Humanitárius segítségnyújtás

Az Európai Unió súlyos katasztrófa vagy humanitárius vészhelyzet bekövetkezte esetén segítséget nyújt az érintett országoknak és lakosságnak, nemcsak Európában, hanem az egész világon. Az EU és a tagországok együtt a világ legjelentősebb humanitárius adományozói. Az EU minden évben több mint 80 országban katasztrófák és konfliktusok több mint 120 millió áldozatának nyújt élelmiszert, menedéket, védelmet, egészségügyi ellátást és tiszta vizet.

120 million
Beneficiaries of humanitarian funding
Number of people who receive humanitarian funding each year from the EU
€2.4 billion
Humanitarian budget in 2021
In 2021, the humanitarian budget of the European Commission exceeded €2.4. billion

Segítségnyújtás, fejlesztés és diplomácia a gyakorlatban

Az EU együttműködik a fejlődő világ 150 országának kormányával, valamint a civil társadalommal és nemzetközi szervezetekkel.

Haitin például az EU sokrétű segítséget és fejlesztési támogatást nyújt, hogy támogassa a karibi országot a válságokkal szembeni reziliencia fokozásában, a strukturális hiányosságok felszámolásában és a lakosság legkiszolgáltatottabb csoportjainak rövid távú megsegítésében. 1994 óta az EU 419 millió euró támogatást nyújtott Haitinek, mely a következő célokat szolgálja:

 • hozzáférés biztosítása az életmentő egészségügyi szolgáltatásokhoz;
 • menedékhelyek biztosítása táborokban és befogadó családoknál;
 • hozzáférés biztosítása ivóvízhez és víziközmű-szolgáltatásokhoz;
 • élelmiszersegélyek célba juttatása;
 • az alultápláltság csökkentése, járványkitörések és potenciális zavargások megelőzése;
 • a táborban lakók életkörülményeinek javítása;
 • korai előrejelző rendszerek létrehozása, valamint a menedékhelyek és az infrastruktúra megerősítése a hurrikánokkal, áradásokkal és egyéb természeti csapásokkal szemben.

Uniós segítségnyújtás és fejlesztési támogatás Haitin (angolul)

21 countries
Humanitarian air bridge
In 2020 and 2021, European Union Humanitarian Air Bridge assisted 21 countries
54,51%
World top donor
In 2020, the EU disbursed 54,51% in development assistance

Video gallery