Ugrás a fő tartalomra

Az Európai Unió legfontosabb eredményei és kézzelfogható előnyei

Legfontosabb eredmények

1957 óta az Európai Unió jelentős eredményeket ért el polgárai és a világ számára:

 • kontinensünk lakói békében élnek;
 • az uniós polgároknak szabadságukban áll, hogy bárhol az EU-ban éljenek, tanuljanak vagy dolgozzanak;
 • az EU országai alkotják a világ legnagyobb egységes piacát:
 • az EU segélyt és fejlesztési támogatást nyújt világszerte emberek millióinak.

Béke és stabilitás

Az EU több mint fél évszázada békét, stabilitást és jólétet biztosít polgárai számára. Az EU fontos szerepet játszik a diplomáciában, és a világon mindenütt a demokrácia, az alapvető szabadságok és a jogállamiság előmozdításán munkálkodik.

70 éve tart a béke

A békés és a háborús időszakok váltakozása Európában 1500-tól 2000-ig; az 1950-es évektől béke köszöntött a kontinensre, mely mindmáig tart.

 

Egységes piac

Az EU gazdaságának fő hajtómotorja az egységes piac, melynek területén szabadon mozoghatnak a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke.

Kétségkívül sokkal könnyebbé vált bármilyen célból lakóhelyet váltani az EU-ban – minden uniós polgárnak joga van ahhoz, hogy egy másik tagországban tanuljon, munkát vállaljon vagy nyugdíjba vonuljon. Uniós polgárként Önnek joga van ahhoz, hogy a foglalkoztatás, a társadalombiztosítás és az adózás szempontjából mindegyik EU-országban pontosan ugyanolyan elbánásban részesüljön, mint az adott ország saját állampolgárai.

 • Az euró, amelyet több mint 340 millió uniós polgár használ, megszüntette az árfolyam-ingadozás és az átváltási költségek kockázatát, és megerősítette az egységes piacot. Ez mindenkinek a javát szolgálja.
 • Telefon és digitális szolgáltatások – a roamingdíjak megszűnésének köszönhetően az EU lakosai utazásaik során bármely más tagországban többletköltségektől mentesen használhatják mobileszközeiket.
341 millió fő
Euró
Az eurót napi szinten használó emberek száma 20 országban
17 millió fő
Élet és munka
17 millió uniós polgár él vagy dolgozik egy másik uniós tagállamban
Nincs
Többletköltség
Telefonos és online szolgáltatások többletköltségek nélkül az egész EU-ban

A polgárok jogai és védelme

Az Európai Unióról szóló szerződés különböző területeken számos jogot biztosít az uniós polgároknak és az EU-ban jogszerűen tartózkodóknak.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

A Charta rögzíti mindazokat a személyes, polgári, politikai, gazdasági és szociális jogokat, amelyek mindenkit megilletnek az EU-ban.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

Zéró
Tolerancia
Zéró tolerancia a megkülönböztetéssel szemben
Szólásszabadság
Mindenki számára
Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok

Minden uniós munkavállalót megilletnek bizonyos minimális jogok a munkahelyi egészség és biztonság, az esélyegyenlőség, a megkülönböztetésmentesség és a munkajog területén.

Nyugdíjba vonulás külföldön

48
Óra
Az EU-ban dolgozó munkavállalók maximális munkaóráinak száma bármely hétnapos időszakban
4
Hét
Minden munkavállaló számára minimálisan garantált éves fizetett szabadság

Digitális jogok

Adatvédelmi és a magánélet védelmére vonatkozó jogszabályaiban az EU határozottan állást foglalt az egyéni jogok és a személyes adatok védelme mellett, és gondoskodik róla, hogy mindenki nagyobb ellenőrzést gyakorolhasson személyes adatai felett.

A személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog („the right to be forgotten”)

74%
Online vásárlás
Az EU-ban a 16–74 év közötti internethasználók 74%-a vásárol online
100%
A személyes adatok védelme
Mindenkinek joga van a személyes adatai védelméhez

Fogyasztói jogok

Az uniós fogyasztók biztosak lehetnek abban, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén visszakapják az újonnan vett termék árát, ha el kívánnak állni a vásárlástól, ahogy a menetjegy árát is, ha járatukat törlik, vagy jelentős késéssel tudnának csak elindulni.

Ráadásul az uniós normák, melyeknek minden árunak, melyet az EU-ban forgalmaznak, meg kell felelnie, a világ legszigorúbb előírásai közé tartoznak a minőség és a biztonság tekintetében egyaránt.

A vásárlók jogai

0%
További díjak
Hitel- vagy betéti kártyával kiegyenlített vásárlások az EU-ban
100 000 euró
Védelem
A legfeljebb 100 000 euró értékű bankbetétek minden esetben védelmet élveznek

Vállalkozás, növekedés és kereskedelem

Az Európai Unió a világ legnagyobb kereskedelmi tömbje. Az EU a feldolgozóipari termékek és a szolgáltatások legjelentősebb exportőre a világon, és több mint 100 ország legnagyobb importpiaca.

Az EU egyik alappillére a tagállamai közötti szabadkereskedelem. Erre az egységes piacnak köszönhetően nyílt mód. Kereskedelempolitikai törekvései azonban túlmutatnak a határain: az EU a világkereskedelem liberalizálásának is elkötelezett híve.

Vállalkozások

Az EU segít a kisvállalkozásoknak, hogy megállják a helyüket a globalizáció korszakában, és gondoskodik róla, hogy a nagyvállalatok is arányosan kivegyék a részüket az adófizetésből. Az EU abban az esetben is segíthet Önnek, ha vállalkozás tulajdonosaként tisztességtelen bánásmódban részesül.

Az olyan sikeres uniós programok, mint az Erasmus+, képzési lehetőségeket kínálnak a vállalkozóknak szakmai pályafutásuk fellendítésére.

Szélesebb piac
Szabad mozgás
Az EU-ban működő vállalkozások szabadon kínálhatnak árukat és szolgáltatásokat más uniós országokban anélkül, hogy ott székhellyel rendelkeznének
640 000
Erasmus+ program
2020-ban közel 640 000 ember tanult, részesült képzésben vagy vállalt önkéntes munkát külföldön

Kereskedelem

Az EU országai szilárd pozíciót vívtak ki maguknak a világgazdaság színterén azáltal, hogy egymással összefogva közös kereskedelmi stratégiát folytatnak.

Az EU élen jár a világkereskedelemben. Kereskedelmi rendszere nyitottságának köszönhetően az EU a világkereskedelem legnagyobb szereplője, és megbízható üzleti partner a világ országai és más kereskedelmi tömbjei számára.

Ez a 2018-ban aláírt megállapodás megkönnyíti az uniós vállalkozásoknak, hogy növeljék exportjukat Szingapúrba, segít érvényre juttatni a munkavállalók jogait és a környezetvédelmi normákat, valamint megnyitja a szolgáltatások és a közbeszerzések piacát a városállamban az uniós vállalatok előtt.

15%
Világkereskedelem
Az Unió bonyolítja a világ árukereskedelmének körülbelül 15%-át
Globális kereskedelem
EU, Kína, USA
A nemzetközi kereskedelem volumenét tekintve az EU, Kína és az Egyesült Államok az első három helyezett világszinten

Élelmiszer-minőségi és környezetvédelmi előírások

Az uniós országok szoros együttműködésének köszönhetően a környezetre és élelmiszerekre vonatkozó uniós minőségi követelmények a világ élvonalába tartoznak.

Élelmiszeripar

A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari ágazatra vonatkozó uniós jogszabályok célja az egészség védelme Az EU jogszabályok sorát fogadta el az uniós élelmiszertermelési és -feldolgozási lánc egészére, valamint az Unióba behozott, és az onnan kivitt élelmiszerekre.

Nulla
Antibiotikumos növekedésserkentők
Az EU-ban 2006 óta nem alkalmaznak antibiotikumos növekedésserkentőket
3500
Uniós minőségrendszer
3500 terméket regisztráltak az uniós minőségrendszer keretében

Környezet

Az EU-ban alkalmazott környezetvédelmi előírások szintén a világ élvonalába tartoznak. Szakpolitikai döntéshozatala során az EU arra törekszik, hogy intézkedései a lehető legkevésbé veszélyeztessék az éghajlatot, az egészséget és a biológiai sokféleséget.

2050
Klímasemlegességi cél
2050 – Az EU célja, hogy eddig az időpontig klímasemlegessé váljon
20%
Üvegházhatású gáz
2014 – Az EU ebben az évben elérte az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 20%-os csökkentésére vonatkozó 2020-as célt

Nemzetközi diplomácia és fejlesztés

A 27, különböző méretű uniós ország együtt sokkal jobban tudja érvényesíteni érdekeit a világ színterén, mint külön-külön. Az EU intézményei és a tagállami kormányok együttesen világszerte a legtöbb fejlesztési támogatást nyújtják, és közösen munkálkodnak a jó kormányzás előmozdításán, az éhezés felszámolásán és a természeti erőforrások megőrzésén.

Diplomácia és biztonságpolitika

Az EU a délszláv háború óta kulcsfontosságú szerepet játszik a békeépítésben a Nyugat-Balkánon, és politikai, gazdasági és gyakorlati támogatást nyújt ebben az övezetben. Jó példa erre az EU közvetítésével zajló párbeszéd Szerbia és Koszovó között, amely 2013 áprilisában mérföldkőnek számító megállapodás létrejöttéhez vezetett. Ez utóbbit jelenleg hajtják végre uniós támogatással.

Emberi jogok

Az EU emberi jogi iránymutatásokkal is rendelkezik olyan területeken, mint a halálbüntetés és a kínzás elleni fellépés, vagy az online és offline véleménynyilvánítás szabadsága. A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) segíti az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartását azokban az országokban, ahol ezek a legnagyobb veszélynek vannak kitéve.

Humanitárius segítségnyújtás

Az Európai Unió súlyos katasztrófa vagy humanitárius vészhelyzet bekövetkezte esetén segítséget nyújt az érintett országoknak és lakosságnak, nemcsak Európában, hanem az egész világon. Az EU és a tagországok együtt a világ legjelentősebb humanitárius adományozói. Az EU minden évben több mint 80 országban katasztrófák és konfliktusok több mint 120 millió áldozatának nyújt élelmiszert, menedéket, védelmet, egészségügyi ellátást és tiszta vizet.

120 millió fő
A humanitárius finanszírozás kedvezményezettjei
Az uniós forrásokból évente humanitárius támogatásban részesülő személyek száma
2,4 milliárd euró
Humanitárius költségvetés 2021-ben
2021-ben az Európai Bizottság humanitárius költségvetése meghaladta a 2,4 milliárd eurót

Segítségnyújtás, fejlesztés és diplomácia a gyakorlatban

Az EU együttműködik a fejlődő világ 150 országának kormányával, valamint a civil társadalommal és nemzetközi szervezetekkel.

Haitin például az EU sokrétű segítséget és fejlesztési támogatást nyújt, hogy támogassa a karibi országot a válságokkal szembeni reziliencia fokozásában, a strukturális hiányosságok felszámolásában és a lakosság legkiszolgáltatottabb csoportjainak rövid távú megsegítésében. 1994 óta az EU 419 millió euró támogatást nyújtott Haitinek, mely a következő célokat szolgálja:

 • hozzáférés biztosítása az életmentő egészségügyi szolgáltatásokhoz;
 • menedékhelyek biztosítása táborokban és befogadó családoknál;
 • hozzáférés biztosítása ivóvízhez és víziközmű-szolgáltatásokhoz;
 • élelmiszersegélyek célba juttatása;
 • az alultápláltság csökkentése, járványkitörések és potenciális zavargások megelőzése;
 • a táborban lakók életkörülményeinek javítása;
 • korai előrejelző rendszerek létrehozása, valamint a menedékhelyek és az infrastruktúra megerősítése a hurrikánokkal, áradásokkal és egyéb természeti csapásokkal szemben.

Uniós segítségnyújtás és fejlesztési támogatás Haitin (angolul)

21 ország
Humanitárius légihíd
2020-ban és 2021-ben az Európai Unió humanitárius légihídja 21 országot támogatott
54,51%
A világ vezető donorja
2020-ban az EU 54,51%-ot fordított fejlesztési támogatásra

Videotár