Skip to main content

Munkavállalás az EU-ban

Az Ön uniós jogai

Az Európai Unió valamelyik másik tagállamában dolgozó uniós polgárokat megilletik bizonyos uniós szintű jogok. Például:

  • nincs szükségük munkavállalási engedélyre egyetlen uniós országban sem, akár alkalmazottként, akár önfoglalkoztatóként kívánnak dolgozni;
  • ha megfelelnek bizonyos feltételeknek, abban az országban élhetnek, ahol dolgoznak;
  • külföldi munkahelyükön ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint az adott ország állampolgárai (a javadalmazás, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, a társadalombiztosítás és az adókedvezmények tekintetében, valamint jogtalan elbocsátás esetén).

Társadalombiztosítás és adózás

Az adókra és juttatásokra vonatkozó jogok és szabályok annak az uniós országnak a jogszabályain alapulnak, ahol Ön dolgozik. Ez vonatkozik a betegségre, az anyaságra/apaságra, a nyugdíjakra, a munkanélküli-ellátásra és a gyermektámogatásra.

Mindazonáltal léteznek uniós szintű szabályok és elvek az ellátások és az adózás bizonyos szempontjaira vonatkozóan. Tehát mielőtt új állást vállal, nézzen utána, milyen jogosultságokkal rendelkezik.

Állásszerzés

Az EU létrehozott több olyan szervezetet, amely segít az álláskeresőknek munkát találni más uniós országokban. A segítségükkel Ön el tudja készíteni uniós önéletrajzát (Europass), és felveheti a kapcsolatot potenciális munkaadókkal.

Ahhoz, hogy egy másik uniós országban dolgozhasson, előfordulhat, hogy szakmai képesítését el kell ismertetnie az ottani hatóságokkal. A szakmai képesítések uniós adatbázisában tájékozódhat arról, hogy ez vonatkozik-e Önre.

Ha szeretne többet megtudni jogairól és a munkavállalásra/nyugdíjba vonulásra vonatkozó uniós szabályokról, kattintson az alábbi linkekre.

Munkavállalás más EU-országokban

Ezen az oldalon tájékozódhat arról, milyen jogok illetik meg Önt EU-szerte (munkavállalási engedéllyel kapcsolatos tudnivalók, az egyenlő bánásmódhoz való jog stb.). Emellett tanácsokkal szolgálunk az ideiglenesen egy másik uniós országba kiküldött uniós polgároknak, valamint az EU-ban dolgozó nem uniós állampolgároknak és köztisztviselőknek is.

Szakmai képesítések

Ezen az oldalon információkat talál arról, hogyan tudja elismertetni képesítéseit egy másik uniós országban, akár véglegesen, akár rövidebb időre vállal ott munkát. Tekintse meg az EU képesítéseit tartalmazó adatbázist, és tudakozódjon arról, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtania.

Európai álláskeresői adatbázis

Az EURES által működtetett adatbázis EU-szerte segít az álláskeresőknek és a munkáltatóknak abban, hogy egymásra találjanak. Tájékoztatást nyújt továbbá az uniós országok élet- és munkakörülményeiről, valamint a felvételt követő segítségnyújtásról, például nyelvi képzésekről és a beilleszkedést segítő tanfolyamokról.

Hozzon létre uniós önéletrajzot

Használja ki maradéktalanul az EUROPASS online eszközeiben rejlő lehetőségeket a tökéletes önéletrajz létrehozására, hogy Európa-szerte és a megfelelő nyelven egyértelműen közölje képesítéseit és készségeit a munkáltatókkal.

Társadalombiztosítás juttatások

Ezen az oldalon az EU-beli szociális biztonsági rendszerekről olvashat. Tájékozódjon arról, hogy melyik ország nyújt Önnek társadalombiztosítást a külföldi munkavégzése során, és milyen szempontok alapján utalják ki a munkanélküli- és a gyermekek után járó ellátást. Letöltheti továbbá az ezekhez az ellátásokhoz szükséges formanyomtatványokat.

Az egyenlő bánásmódhoz való jog

Ismerje meg, hogyan jogosítja fel Önt az uniós jog a megkülönböztetéstől való mentességre, függetlenül nemétől, etnikai hovatartozásától, vallási meggyőződésétől vagy fogyatékosságától.

Nyugdíjba vonulás más EU-országokban

Látogasson el erre az oldalra, ha tudni szeretné, hol és hogyan igényelhet állami nyugdíjat, ha pályafutása során külföldön – egy vagy több uniós országban – dolgozott. Tájékozódjon az egyes országok nyugdíjrendszeréről és az ott alkalmazott nyugdíjkorhatárról, valamint a kiegészítő nyugdíjjogosultságokról.

Adók

Ezen az oldalon megismerheti az uniós adózási alapelveket, amelyek azokra a munkavállalókra vonatkoznak, akik hosszabb vagy rövidebb ideig egy másik EU-országban dolgoztak/dolgoznak. Itt azt is megtudhatja, hogy a külföldi munkaviszonyok hogyan befolyásolhatják a fizetendő jövedelemadó mértékét, és hogyan kerülheti el a kettős adózást.