Pāriet uz galveno saturu

Darbs Eiropas Savienībā

Jūsu tiesības, ko garantē ES

Ja esat ES pilsonis un strādājat Eiropas Savienībā, jums saskaņā ar ES tiesību aktiem ir noteiktas tiesības. Piemēram,

  • jums ir tiesības strādāt — pie darba devēja vai kā pašnodarbinātai personai — jebkurā ES valstī bez darba atļaujas;
  • jums ir tiesības dzīvot valstī, kurā strādājat (ja atbilstat konkrētiem nosacījumiem);
  • ja jūsu darbavieta ir citā valstī, jums ir tādas pašas tiesības kā šīs valsts pilsoņiem (attiecībā uz atalgojumu, veselību un drošību, sociālo nodrošinājumu un nodokļu atvieglojumiem, kā arī atjaunošanu darbā nepamatotas atlaišanas gadījumā).

Sociālā apdrošināšana un nodokļi

Tiesības un noteikumi par nodokļiem un pabalstiem izriet no tās ES dalībvalsts tiesību aktiem, kurā strādājat. Tas attiecas uz slimības, maternitātes/paternitātes, bezdarba un bērnu pabalstiem, kā arī uz pensijām.

Atsevišķus pabalstu un nodokļu aspektus tomēr regulē ES mēroga noteikumi un principi. Tāpēc pirms jauna darba uzsākšanas noskaidrojiet, kādas ir jūsu tiesības.

Darba meklēšana

ES ir izveidojusi vairākas organizācijas, kas palīdz darba meklētājiem atrast darbu jebkurā ES dalībvalstī. Tās var jums palīdzēt izveidot ES formāta CV (Europass CV)un nodibināt kontaktus ar iespējamiem darba devējiem.

Lai sāktu strādāt citā ES dalībvalstī, jums, iespējams, vispirms vajadzēs panākt, lai šīs valsts iestādes oficiāli atzītu jūsu profesionālo kvalifikāciju. Ieskatieties ES reglamentēto profesiju datubāzē, lai uzzinātu, vai tas attiecas uz jums.

Noklikšķiniet uz zemāk redzamajām saitēm, lai uzzinātu vairāk par savām tiesībām un ES noteikumiem par darbu un pensionēšanos Eiropas Savienībā.

Darbs citā ES dalībvalstī

Šajā vietnē atradīsiet informāciju par savām tiesībām, tai skaitā attiecībā uz darba atļaujām un vienlīdzīgu attieksmi. Šeit atrodami arī padomi ES pilsoņiem, kas īslaicīgi norīkoti darbā citā ES valstī, kā arī ārpussavienības valstu pilsoņiem un ierēdņiem, kas strādā ES.

Profesionālā kvalifikācija

Šeit atradīsiet informāciju par to, kā panākt savas kvalifikācijas atzīšanu īslaicīgam vai pastāvīgam darbam citā ES dalībvalstī. Ieskatieties ES reglamentēto profesiju datubāzē, lai uzzinātu, kādi dokumenti jums jāiesniedz.

Eiropas darba meklētāju datubāze

Šo datubāzi uztur Eiropas nodarbinātības dienestu sadarbības tīkls (EURES), un tās mērķis ir veidot saikni starp darba meklētājiem un darba devējiem no visas Eiropas. Šeit pieejama arī informācija par dzīves un darba apstākļiem ES dalībvalstīs, kā arī par palīdzību pēc darbā pieņemšanas, piemēram, par valodu apguvi un integrācijas kursiem.

Izveidojiet savu ES parauga CV

Izmantojiet EUROPASS tiešsaistes rīkus, lai izveidotu izcilu CV, kurā varēsiet skaidri izklāstīt savs kvalifikācijas un prasmes, turklāt jebkurā ES oficiālajā valodā.

Sociālā nodrošinājuma pabalsti

Šeit atradīsiet informāciju par sociālā nodrošinājuma sistēmām Eiropas Savienībā. Uzziniet, kuras valsts pārziņā ir jūsu sociālā nodrošināšana, kamēr strādājat ārvalstīs, un kā tiek piešķirti bezdarbnieka un bērnu pabalsti. Atradīsiet arī standartveidlapas, kas jāaizpilda, lai pieteiktos uz šiem pabalstiem.

Tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi

Uzziniet, kā ES tiesību akti jūs aizsargā no diskriminācijas neatkarīgi no jūsu dzimuma, etniskās izcelsmes, reliģijas vai invaliditātes.

Pensionēšanās citā ES valstī

Šeit atradīsiet informāciju par to, kā pieteikties uz valsts pensiju, ja esat strādājis vienā vai vairākās ES dalībvalstīs. Uzziniet vairāk par pensionēšanās vecumu un pensiju sistēmām katrā valstī, kā arī par papildpensijas tiesībām.

Nodokļi

Šeit pieejama informācija par ES nodokļu pamatprincipiem, kas attiecas uz cilvēkiem, kuri devušies uz citu ES dalībvalsti, lai tur dzīvotu un/vai strādātu. Uzziniet, kā tie var ietekmēt jums piemērotā ienākuma nodokļa apjomu un kā izvairīties no dubultās nodokļu uzlikšanas.