Skip to main content

Iestāžu un struktūru profils

Atlasīt pēc

Iestāžu un struktūru profils (72)

RSS
Tiek rādīts(i) 1 līdz 20 rezultāti
Decentralizēta aģentūra

Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra strādā pie konkurētspējīgāka, efektīvāka un drošāka enerģijas tirgus.

Tīmekļvietne
E-pasts
Tālruņa numurs
+386 8 205 34 00
Adrese
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Decentralizēta aģentūra

Aģentūra palīdz visā ES konsekventi piemērot elektronisko sakaru noteikumus.

Tīmekļvietne
E-pasts
Tālruņa numurs
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Adrese
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Decentralizēta aģentūra

Cedefop palīdz ES iestādēm un organizācijām izstrādāt apmācības programmas un īstenot profesionālo apmācību.

Tīmekļvietne
E-pasts
Tālruņa numurs
+30 2310 490 111
Adrese
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Greece
Izpildaģentūra

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra pārvalda ES programmas transporta, enerģētikas un telekomunikāciju jomā.

Tīmekļvietne
E-pasts
Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
ES struktūra

Reģionu komiteja ir asambleja, kas konsultē Eiropas iestādes par tiesību aktiem, kuri ietekmē ES pilsētas un reģionus.

Tīmekļvietne
Tālruņa numurs
+32 2 282 22 11
Adrese
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Decentralizēta aģentūra

Kopienas Augu šķirņu birojs piešķir intelektuālā īpašuma tiesības uz jaunām augu šķirnēm ES.

Tīmekļvietne
E-pasts
Tālruņa numurs
+33 2 41 25 64 00
Adrese
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
Kopējās ārpolitikas un drošības politikas aģentūra

Eiropas Aizsardzības aģentūra palīdz ES valstīm (izņemot Dāniju) uzlabot to aizsardzības spējas.

Tīmekļvietne
Tālruņa numurs
+32 2 504 28 00
Adrese
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgium
Decentralizēta aģentūra

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra veicina kopīgus drošības un vides standartus civilajā aviācijā ES.

Tīmekļvietne
E-pasts
Tālruņa numurs
+49 221 8999 000
Adrese
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
Decentralizēta aģentūra

Eiropas Banku iestāde strādā, lai īstenotu banku regulējuma un uzraudzības standarta noteikumus visās ES valstīs.

Tīmekļvietne
E-pasts
Tālruņa numurs
+33 (0)1 86 52 70 00
Adrese
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
ES iestāde

Eiropas Revīzijas palāta nodrošina, ka ES līdzekļi tiek pareizi uzskaitīti un ka visi līdzekļi tiek iegūti un izlietoti saskaņā ar ES finanšu noteikumiem.

Tīmekļvietne
Tālruņa numurs
+352 4398 1
Adrese
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
ES iestāde

Eiropas Centrālā banka nodarbojas ar eiro valūtas pārvaldību un īsteno ES ekonomikas un monetāro politiku.

Tīmekļvietne
Tālruņa numurs
+49 69 13 44 0
Adrese
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
Decentralizēta aģentūra

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs palīdz ES valdībām apturēt infekcijas slimību izplatīšanos.

Tīmekļvietne
E-pasts
Tālruņa numurs
+46 8 586 010 00
Adrese
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
Decentralizēta aģentūra

Eiropas Ķimikāliju aģentūra īsteno ES tiesību aktus ķīmisko vielu jomā.

Tīmekļvietne
Tālruņa numurs
+358 9 6861 80
Adrese
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
Juridiska persona Eiropas Savienībā

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija sniedz pamatnostādnes un ieteikumus par datu aizsardzības noteikumu piemērošanu ES.

Tīmekļvietne
E-pasts
Adrese
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
ES struktūra

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka ES iestādes un struktūras, apstrādājot datus, aizsargā personisko informāciju.

Tīmekļvietne
Tālruņa numurs
+32 2 283 19 00
Adrese
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Decentralizēta aģentūra

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Tīmekļvietne
Tālruņa numurs
+45 33 36 71 00
Adrese
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
ES struktūra

Eiropas Ārējās darbības dienests ir ES diplomātiskais dienests, kas īsteno ES ārpolitiku un drošības politiku.

Tīmekļvietne
Tālruņa numurs
+32 2 584 11 11
ES struktūra

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir ES padomdevēja struktūra, kas sniedz atzinumus pārējām ES iestādēm.

Tīmekļvietne
Tālruņa numurs
+32 2 546 90 11
Adrese
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium