Pāriet uz galveno saturu
ES kopuzņēmums

Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (EuroHPC)

European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU)

Pārskats

 • Uzdevums: pasaules klases augstas veiktspējas datošanas ekosistēmas izveide, apvienojot Eiropas Savienības, Eiropas valstu un privāto partneru resursus
 • Izpilddirektors: Anders Dams Jensens 
 • Izveides gads: 2020
 • Darbinieku skaits: 15
 • Atrašanās vieta: Luksemburga
 • Tīmekļvietne: Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (EuroHPC) 

Darbības

Kopuzņēmuma EuroHPC ietvaros Eiropas Savienība, valstis, kuras piedalās, un privātie partneri var koordinēt savus pasākumus un apvienot savus resursus, lai gādātu, ka Eiropa kļūst par pasaules līderi augstas veiktspējas datošanas jomā.

Kopuzņēmums stiprina Eiropas zinātnisko izcilību un rūpniecisko varenību, atbalsta ekonomikas digitālo pārveidi un nodrošina kontinenta tehnoloģisko suverenitāti. 

Kopuzņēmumam EuroHPC izvirzītie mērķi ir šādi:

 • izstrādāt, izvērst, paplašināt un uzturēt ES pakalpojumu un datu infrastruktūras ekosistēmu pasaulē vadošai, sasaistītai, drošai un hipersavienotai augstas veiktspējas un kvantu datošanai;
 • atbalstīt tādas augstas veiktspējas datošanas sistēmas izstrādi, kura ir orientēta uz pieprasījumu un lietotāju un kuras pamatā ir piegādes ķēde, kas garantēs saistīto komponentu, tehnoloģiju un zināšanu nodrošināšanu, tādējādi ierobežojot traucējumu risku;
 • izstrādāt plašu, šīm sistēmām optimizētu lietojumprogrammu klāstu;
 • paplašināt šīs augstas veiktspējas datošanas infrastruktūras izmantojumu, aptverot lielu skaitu publiskā un privātā sektora lietotāju;
 • atbalstīt galveno prasmju attīstību augstas veiktspējas datošanas jomā Eiropas zinātnē un rūpniecībā.

Ieguvēji

Plaša sabiedrība 

Augstas veiktspējas datošanai ir daudz noderīgu lietojumu, piemēram:

 • medicīniskie pētījumi, jaunas zāles, medicīnisko terapiju izstrāde, kas orientēta uz pacientu individuālajām vajadzībām un veselības stāvokli;
 • smagu meteoroloģisko apstākļu prognozēšana un klimata pārmaiņu uzraudzība;
 • cīņa ar kibernoziedzību (pikšķerēšanu, identitātes zādzībām u. c.);
 • kiberdrošības palielināšana, jo īpaši kritiskās infrastruktūras (komunālo pakalpojumu u. c.) aizsardzībai. 

Rūpniecība 

Superdatori ļauj vairot inovāciju un izstrādāt augstākas vērtības produktus un pakalpojumus rūpniecības nozarēs, vienlaikus samazinot izmaksas, ražošanas ciklus un uzlabojot efektivitāti. Tie paver ceļu drošākām un zaļākām tehnoloģijām rūpniecībā. 

Zinātne un pētniecība 

Augsts veiktspējas datošana ir zinātnes digitālās pārveides pamatā; tā nodrošina labāku zinātnisko izpratni un progresu gandrīz visās zinātnes jomās, tādās kā:

 • fundamentālā fizika (mūsu zināšanu robežu paplašināšana, visuma izpēte); 
 • materiālzinātne (piemēram, jaunu kritisku komponentu izstrāde farmācijas vai enerģētikas nozarei); 
 • ģeozinātnes (atmosfēras un okeāna parādību modelēšana planētas līmenī). 

Sīkāka informācija

Iepazīstiet EuroHPC JU 
Piekļuve superdatoriem  
Notiekošie projekti 
Paziņojumi presei 

Kontaktinformācija

Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (EuroHPC)

Nosaukums
Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (EuroHPC)
Tīmekļvietne
https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
Tālruņa numurs
(+352) 28 12 45 00
Pasta adrese
Drosbach Building (DRB) - Wing E – 1st floor, 12E rue Guillaume Kroll, 2920 Luxembourg, Luksemburga
Sociālie plašsaziņas līdzekļi