Skip to main content
Comhghnóthas an AE

An Comhghnóthas Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta Eorpach (Comhghnóthas EuroHPC)

European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU)

Forléargas

 • Ról: Éiceachóras Sár-ríomhaireachta den chéad scoth a fhorbairt trí acmhainní an Aontais, na dtíortha Eorpacha agus na gcomhpháirtithe príobháideacha a chomhthiomsú
 • An Stiúrthóir Feidhmiúcháin: Anders Dam Jensen 
 • Bliain a bhunaithe: 2020
 • An líon foirne: 15
 • Láthair: Lucsamburg, Lucsamburg
 • Suíomh gréasáin: An Comhghnóthas Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta Eorpach 

An méid a dhéanann sé

Cuireann Comhghnóthas EuroHPC ar chumas an Aontais Eorpaigh, a thíortha rannpháirteacha agus a gcomhpháirtithe príobháideacha a n-iarrachtaí a chomhordú agus a n-acmhainní a chomhthiomsú chun ceannaire domhanda sa tsár-ríomhaireacht a dhéanamh den Eoraip.

Cuirfidh sé sin borradh faoi shármhaitheas eolaíoch agus neart tionsclaíoch na hEorpa, tacóidh sé le haistriú digiteach a geilleagair agus cinnteoidh sé ceannasacht theicneolaíoch don mhór-roinn. 

Ar bhealach níos beaichte, is é is aidhm do Chomhghnóthas EuroHPC:

 • éiceachóras bonneagair cónasctha slán hipirnasctha den chéad scoth um shár-ríomhaireacht, ríomhaireacht chandamach, seirbhísí agus sonraí a fhorbairt, chur in úsáid, a leathnú agus a chothabháil san Aontas Eorpach
 • tacú le forbairt córais sár-ríomhaireachta éileamh-bhunaithe atá dírithe ar an úsáideoir, bunaithe ar shlabhra soláthair lena ráthófar soláthar na gcomhpháirteanna ábhartha, na dteicneolaíochtaí ábhartha agus an eolais ábhartha, agus teorainn a chur leis an mbaol go gcuirfí isteach ar an gcóras dá réir sin
 • raon leathan fheidhmchlár a fhorbairt atá optamaithe do na córais sin
 • úsáid an bhonneagair sár-ríomhaireachta seo a leathnú chuig líon mór úsáideoirí poiblí agus príobháideacha
 • tacú le forbairt scileanna lárnacha sa ríomhaireacht ardfheidhmíochta san eolaíocht agus sa tionsclaíocht Eorpach.

Cé a bhaineann tairbhe as?

An pobal 

Is iomaí feidhmeanna úsáideacha atá leis an tsár-ríomhaireacht, mar shampla:

 • taighde leighis, drugaí nua a aimsiú, teiripí leighis a fhorbairt agus a dhíriú ar riachtanais agus riochtaí aonair na n-othar
 • dálaí adhaimsire a thuar agus monatóireacht a dhéanamh ar an athrú aeráide
 • an chibearchoireacht a chomhrac (fioscaireacht, goid chéannachta, etc.)
 • an chibearshlándáil a mhéadú, go háirithe chun bonneagar criticiúil a chosaint (fóntais, etc.). 

Tionscal 

Le sár-ríomhairí is féidir nuálaíocht agus táirgí agus seirbhísí ar luach níos airde a mhéadú in earnálacha tionsclaíocha, agus costais a íoslaghdú, timthriallta táirgthe a laghdú agus an éifeachtúlacht a fheabhsú ag an am céanna. Réitíonn sé sin an bealach do theicneolaíochtaí níos sábháilte agus níos glaise san earnáil tionsclaíochta. 

An eolaíocht agus taighde 

Is i gcroílár an aistrithe dhigitigh san eolaíocht atá an sár-ríomhaireacht, rud a chumasaíonn tuiscint eolaíoch níos doimhne agus fionnachtain i ngach réimse eolaíoch, nach mór, amhail:

 • an fhisic bhunúsach (ár gcuid eolais a chur chun cinn maidir le damhna, taiscéalaíocht a dhéanamh ar an gcruinne) 
 • eolaíocht na n-ábhar (e.g. comhpháirteanna ríthábhachtacha nua a dhearadh don earnáil cógaisíochta nó don earnáil fuinnimh) 
 • an domhaneolaíocht (feiniméin atmaisféaracha agus aigéanacha a shamhaltú ar leibhéal an phláinéid). 

Tuilleadh eolais

Tuilleadh eolais maidir le Comhghnóthas EuroHPC 
Rochtain ar ár sár-ríomhairí 
Tionscadail atá ar siúl 
Preaseisiúintí 

Teagmháil

Ainm
An Comhghnóthas Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta Eorpach (Comhghnóthas EuroHPC)
Suíomh gréasáin
https://eurohpc-ju.europa.eu/
Uimhir ghutháin
(+352) 28 12 45 00
Seoladh poist
Áras Drosbach (DRB) – Sciathán E – An chéad urlár, 12E Rue Guillaume Kroll, 2920 Lucsamburg, Lucsamburg
Na meáin shóisialta