Skip to main content

Oifigí an Aontais Eorpaigh - San Eoraip agus ar fud an domhain

Ionadaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh

  • Déanann siad nasc idir polaitíocht agus pobal na mBallstát agus an Coimisiún Eorpach.
  • Cuireann siad beartais an Choimisiúin chun cinn ar bhonn áitiúil.
  • Cuireann siad an Coimisiún ar an eolas faoi chúrsaí reatha sa tír ina bhfuil siad.

Féach ionadaíochtaí uile an Choimisiúin Eorpaigh

Oifigí Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa

  • Tugann siad freagraí ar cheisteanna ón bpobal agus ó na meáin maidir le Parlaimint na hEorpa agus beartais an Aontais go ginearálta.
  • Cuireann siad acmhainní oideachasúla ar fáil agus eagraíonn siad cuir i láthair agus díospóireachtaí ar cheisteanna Eorpacha.

Féach Oifigí Idirchaidrimh uile Pharlaimint na hEorpa

An tAontas ar fud an domhain

  • Tá 139 oifig ann ar fud an domhain, agus is iad ‘ambasáidí’ an Aontais iad.
  • Na beartais eachtracha atá ag an Aontas a imríonn tionchar ar an tír ina bhfuil an oifig lonnaithe, cuireann siad i láthair iad, míníonn siad iad agus cuireann siad chun feidhme iad.

Féach oifigí uile an Aontais ar fud an domhain