Skip to main content

ELi bürood Euroopas ja mujal maailmas

Euroopa Komisjoni esindused

  • Loovad ühenduslülid riikide poliitika ja üldsuse ning Euroopa Komisjoni vahel.
  • Levitavad riigis teavet komisjoni poliitikastrateegiate kohta.
  • Hoiavad kursis komisjoni esinduse asukohamaa päevakajaliste teemadega.

Kõik Euroopa Komisjoni esindused

Euroopa Parlamendi bürood

  • Vastavad üldistele küsimustele, mida üldsus ja meedia esitavad Euroopa Parlamendi ja ELi poliitikastrateegiate kohta.
  • Pakuvad õppematerjale ning korraldavad Euroopa teemadel esitlusi ja arutelusid.

Euroopa Parlamendi bürood

EL maailmas

  • Kogu maailmas on 139 bürood, mis toimivad n-ö ELi saatkondadena.
  • Need esitlevad, tutvustavad ja rakendavad ELi välispoliitika strateegiaid, mis mõjutavad nende asukohamaad.

Kõik ELi bürood