Põhisisu juurde

Ettevõtlus Euroopa Liidus

Ettevõtte loomine, haldamine ja arendamine

Euroopa pakub rohkesti ärivõimalusi. Oluline on olla kursis normidega, mis kehtivad ettevõtte loomise, sh käibemaksu, tolli, tootestandardite ja tööhõive suhtes. Väikeettevõtjana saate kasutada mitmeid ELi fonde.

Ettevõtte asutamine ELis

Teave selle kohta, kuidas asutada oma idufirma ja millised on selle suhtes kehtivad õiguslikud nõuded. Samuti saate teada, kuidas kaitsta oma äriideid, millised nõuded kehtivad aastaaruannete ja välisriikide äriühingutega ühinemise puhul ning kuidas kasutada kõige paremini töötajavahetuskava.

Käibemaks ja toll

Teave käibemaksu, aktsiisi, emaettevõtjate ja nende tütarettevõtjate ja äriühingu tulumaksu kohta ning selle kohta, kuidas kontrollida, kas äriühing on Euroopas registreeritud (ELi käibemaksukohustuslase number).

Tootestandardid ja nõuetele vastavus

Standardid on vabatahtlikud suunised, milles on esitatud teatavate toodete, teenuste ja protsesside tehnilised kirjeldused, et aidata kaitsta keskkonda ja tarbijate tervist. Enne mõnes ELi riigis toote müüma hakkamist peate veenduma, et see vastaks eeskirjadele, mis kehtivad selles riigis ning ELis tervikuna.

Töötajate värbamine ja heaolu

Teave nõuete kohta, mis on ELi õiguses kehtestatud töötajate värbamise, töölepingute muutmise ning töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise valdkonnas. Transpordisektori ja lähetatud töötajate (ühes riigis tööle võetud, aga teises riigis töötavad isikud) suhtes kehtivad erinormid.

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamine

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad on Euroopa majanduse alus ning moodustavad 99% kõigist ELi ettevõtetest. Seepärast on neil määrav roll, et saavutada ELi kestlikule ja digitaalsele majandusele ülemineku eesmärk.

Juurdepääs rahastamisele

EL pakub väikeettevõtjatele toetust kohalike, piirkondlike ja riiklike ametiasutuste kaudu. Finantsvahendajad, näiteks pangad ja riskikapitaliettevõtted, pakuvad samuti rahastamist ELi tagatud laenude, kapitalirendi ja omakapitali rahastamise teel.

Abi väikeettevõtjatele tegevuse laiendamisel

Selleks et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad saaksid eksportida ja investeerida väljapoole ELi, esitab komisjon teavet turulepääsu ja koostöövõimaluste kohta.

Üldised nõuanded ja toetus

Euroopa ettevõtlusvõrgustik aitab väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel asuda tegutsema rahvusvahelisel tasandil. Leiate ekspertide nõuandeid, kontaktandmeid ja üritusi, mis aitavad teil võtta ühendust õigete rahvusvaheliste partneritega ning arendada oma ettevõtet.