Põhisisu juurde

Import, eksport ja kaubandus Euroopa Liidus

ELi positsioon maailmakaubanduses

Ülemaailmses kaubanduses on EL suurjõud. ELi kaubanduse avatus on teinud EList maailmakaubanduse suurima osaleja ning jätkuvalt heade ärivõimalustega piirkonna.

Euroopast eksporditakse ja Euroopasse imporditakse iga päev sadade miljonite eurode väärtuses kaupa. EL on suurim toodete ja teenuste eksportija maailmas ning ühtlasi suurim eksporditurg rohkem kui 80 riigi jaoks.

ELi riikide arvele langeb ühtekokku 16 % maailma impordist ja ekspordist.

 

Kaubavahetus ELis ja ELiga

Kaupade ja teenuste müük ELis

Teave riigihankelepingute ning kaupade ja teenuste müügi kohta ning konkurentsi kohta ettevõttete vahel.

Eksport EList

Ülevaade riikide kaupa normide ja menetluste kohta, mille alusel toimub kaupade eksport EList, sealhulgas teave tolli- ja muude maksude, kaubandustõkete, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele osutatavate teenuste ning kaubandusteabe kohta.

Import Euroopa Liitu

ELi turu impordinormide ja -maksude juhend, sealhulgas teave nõuete, imporditollimaksude, päritolureeglite, käibemaksu, aktsiisimaksude ja müügimaksude kohta.

ELi integreeritud tariifistik (TARIC)

Euroopa Liidu integreeritud tariifistik (TARIC) on mitmekeelne andmebaas, mis sisaldab kõiki meetmeid, mis on võetud ELi tollitariifistiku ning kaubandus- ja põllumajandusõigusaktide alusel.