Skip to main content

Määrused, direktiivid ja muud õigusaktid

Sellelt lehelt leiate teavet määruste, direktiivide ja muude ELi õigusaktide kohta

ELi õiguse kohaldamine

Teave ELi õiguse ja õigusaktide kohaldamise ja rakendamise kohta ELi liikmesriikide poolt.

Õigusaktide otsing

Kehtivate ja ettevalmistamisel olevate ELi õigusaktide otsing EUR-Lexis ja muudes ELi õigusaktide kataloogides.

Kohtupraktika otsing

Hiljutise ELi kohtupraktika otsing Euroopa Kohtu veebisaidil kohtuasja numbri, osapoolte nimede või kuupäeva järgi.