Põhisisu juurde

Õigusaktide otsing

ELi õigusaktid esinevad järgmisel kujul:

  • Euroopa Liidu asutamislepingud, mis reguleerivad selle toimimist;
  • ELi määrused, direktiivid ja otsused, millel on otsene või kaudne mõju ELi liikmesriikidele.

Kehtivad õigusaktid

Ettevalmistamisel olevad õigusaktid

Publication