Skip to main content

Reachtaíocht a chuardach

Bíonn reachtaíocht an Aontais ar fáil sna foirmeacha seo a leanas:

  • Conarthaí lena mbunaítear an tAontas Eorpach agus lena rialaítear an tslí a oibríonn sé
  • Rialacháin, treoracha agus cinntí an Aontais – agus a dtionchar díreach nó indíreach ar Bhallstáit an Aontais.

Reachtaíocht atá i bhfeidhm

Reachtaíocht atá á hullmhú

Foilseachán