Skip to main content

Sib il-leġiżlazzjoni

Il-leġiżlazzjoni tal-UE tieħu l-forma ta’:

  • Trattati li jistabbilixxu l-Unjoni Ewropea u jirregolaw il-mod kif taħdem
  • Regolamenti, direttivi u deċiżjonijiet tal-UE - b’effettt dirett jew indirett fuq l-Istati Membri tal-UE.

Leġiżlazzjoni fis-seħħ

Il-leġiżlazzjoni li qed titħejja

Pubblikazzjoni