Skip to main content

Profili tal-istituzzjonijiet u l-korpi

Iffiltra skont

Profili tal-istituzzjonijiet u l-korpi (76)

RSS
Qed jintwerew ir-riżultati 1 sa 20
 • Aġenzija eżekuttiva

EISMEA

Din l-aġenzija tal-Kummissjoni timmaniġġja l-programmi tal-UE li jgħinu lin-negozji ż-żgħar jibqgħu kompetittivi, kif ukoll programmi dwar ir-riċerka, l-ambjent, l-enerġija u l-industrija tas-sajd.

Numru tat-telefown
+32 2 299 11 11
Indirizz
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Aġenzija deċentralizzata

acer

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija taħdem għal suq tal-enerġija aktar kompetittiv, effiċjenti u sigur

Sit web
https://www.acer.europa.eu/
Email
Numru tat-telefown
+386 8 205 34 00
Indirizz
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
 • Istituzzjoni tal-UE

BĊE

Il-Bank Ċentrali Ewropew jimmaniġġja l-euro u jimplimenta l-politika ekonomika u monetarja tal-UE.

Sit web
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Numru tat-telefown
+49 69 13 44 0
Indirizz
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
 • Aġenzija deċentralizzata

BEREC Office

L-aġenzija tgħin biex tinżamm applikazzjoni konsistenti tar-regolamenti għall-komunikazzjonijiet elettroniċi fl-UE kollha.

Sit web
http://berec.europa.eu/
Email
Numru tat-telefown
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Indirizz
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
 • Aġenzija deċentralizzata

Cedefop

Is-Cedefop jgħin lill-istituzzjonijiet u lill-organizzazzjonijiet jiżviluppaw u jissodisfaw il-bżonnijiet ta’ taħriġ.

Sit web
http://www.cedefop.europa.eu/en
Email
Numru tat-telefown
+30 2310 490 111
Indirizz
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Greece
 • Aġenzija deċentralizzata
 • CdT

Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)

Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni jipprovdi servizzi ta’ traduzzjoni għal aġenziji u korpi tal-UE mal-Ewropa kollha u jaħdem flimkien ma’ servizzi oħrajn tat-traduzzjoni tal-UE.

Sit web
https://cdt.europa.eu/en
Numru tat-telefown
+352 421 71 11
Indirizz
Bâtiment Technopolis Gasperich, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Luxembourg
 • Aġenzija deċentralizzata

CEPOL

Is-CEPOL tiżviluppa u torganizza programmi ta’ taħriġ għas-servizzi tal-pulizija u uffiċjali oħra tal-infurzar tal-liġi fl-UE.

Sit web
https://www.cepol.europa.eu/
Email
Indirizz
Budapest, Pf.314, 1903, Hungary
 • Aġenzija eżekuttiva

CINEA

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks timmaniġġja l-infrastruttura u l-programmi tal-UE fl-oqsma tat-trasport, tal-enerġija u tat-telekomunikazzjonijiet.

Sit web
https://cinea.ec.europa.eu
Email
Numru tat-telefown
+32 2 299 11 11
Indirizz
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Aġenzija deċentralizzata

cpvo

L-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti jagħti drittijiet ta’ proprjetà intellettwali lil varjetajiet ġodda ta’ pjanti fl-UE.

Sit web
https://cpvo.europa.eu/en
Email
Numru tat-telefown
+33 2 41 25 64 00
Indirizz
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
 • Aġenzija eżekuttiva

EACEA

L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA) timmaniġġja l-finanzjament għall-edukazzjoni, il-kultura, l-awdjoviżiv, l-isport, iċ-ċittadinanza u l-volontarjat.

Numru tat-telefown
+32 2 299 11 11
Indirizz
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Aġenzija deċentralizzata

EASA

L-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni Ewropea tippromwovi standards komuni tas-sikurezza u tal-ambjent għall-avjazzjoni ċivili fl-UE.

Sit web
http://easa.europa.eu/
Email
Numru tat-telefown
+49 221 8999 000
Indirizz
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
 • Aġenzija deċentralizzata

EBA

L-Awtorità Bankarja Ewropea taħdem biex timplimenta regoli standard għar-regolamentazzjoni u s-superviżjoni bankarja fil-pajjiżi kollha tal-UE.

Sit web
http://www.eba.europa.eu/
Email
Numru tat-telefown
+33 (0)1 86 52 70 00
Indirizz
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
 • Aġenzija deċentralizzata

ECDC

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard jgħin jipprepara lill-gvernijiet tal-UE biex iwaqqfu t-tixrid ta’ mard infettiv.

Sit web
https://ecdc.europa.eu/en/home
Email
Numru tat-telefown
+46 8 586 010 00
Indirizz
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
 • Aġenzija deċentralizzata

ECHA

L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi timplimenta l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sustanzi kimiċi.

Sit web
https://echa.europa.eu/en/home
Numru tat-telefown
+358 9 6861 80
Indirizz
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
 • Aġenzija tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni

EDA

L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża tappoġġja lill-pajjiżi tal-UE (minbarra lid-Danimarka) fit-titjib tal-kapaċitajiet ta’ difiża tagħhom.

Sit web
https://www.eda.europa.eu/
Numru tat-telefown
+32 2 504 28 00
Indirizz
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Korp korporattiv tal-Unjoni Ewropea

EDPB

Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-<i>Data</i> jipprovdi linji gwida u rakkomandazzjonijiet dwar kif għandhom jiġu applikati r-regoli dwar il-protezzjoni tad-<i>data</i> fl-UE.

Sit web
https://edpb.europa.eu/edpb_en
Email
Indirizz
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Korp tal-UE

EDPS

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jiżgura li l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE jipproteġu l-informazzjoni personali meta jipproċessaw id-<i>data</i>.

Sit web
https://edps.europa.eu/_en
Numru tat-telefown
+32 2 283 19 00
Indirizz
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Aġenzija deċentralizzata

EEA

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Sit web
http://www.eea.europa.eu/
Numru tat-telefown
+45 33 36 71 00
Indirizz
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark