Mur għall-kontenut ewlieni
Single Resolution Board

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: Jiżgura r-riżoluzzjoni b'mod ordnat ta’ banek li qed ifallu, b’impatt minimu fuq l-ekonomija reali u l-finanzi pubbliċi tal-pajjiżi tal-UE parteċipanti u oħrajn
 • President: Dominique Laboureix
 • Sħab: Il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), l-Awtoritajiet ta’ Riżoluzzjoni Nazzjonali (NRAs), l-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE)
 • Stabbilit fi: Jannar 2015
 • Numru ta’ staff: 400
 • Post: Brussell (il-Belġju)
 • Sit webBord Uniku ta’ Riżoluzzjoni

Il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRB) hu l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tal-Unjoni Bankarja Ewropea. Hu element ewlieni tal-Unjoni Bankarja u l-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni tagħha. Il-missjoni tiegħu hi li jiżgura r-riżoluzzjoni b'mod ordnat ta’ banek li qed ifallu, b’impatt minimu kemm jista' jkun fuq l-ekonomija reali u l-finanzi pubbliċi tal-pajjiżi tal-UE parteċipanti u oħrajn

X’jagħmel

Il-kompiti ewlenin tiegħu huma li:

 • jistabbilixxi regoli u proċeduri standard għar-riżoluzzjoni ta’ entitajiet
 • jieħu deċiżjonijiet dwar ir-riżoluzzjoni fi ħdan l-Unjoni Bankarja skont proċess standard - dan jgħin biex tinżamm il-fiduċja fis-suq
 • jistabbilixxi arranġamenti kredibbli u flessibbli ta’ riżoluzzjoni
 • ineħħi l-ostakli għal riżoluzzjoni, biex is-sistema bankarja fl-Ewropa tkun aktar sikura
 • jimminimizza l-ispejjeż tar-riżoluzzjoni u jevita d-distruzzjoni tal-valur ħlief jekk neċessarju sabiex jinkisbu l-objettivi tar-riżoluzzjoni
 • jipprovdi benefiċċji ewlenin għal dawk li jħallsu t-taxxa, il-banek u depożitanti
 • jippromwovi l-istabbiltà ekonomika u finanzjarji fl-UE kollha.

Min jibbenefika

Il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni se jkun kapaċi jaġixxi malajr, b’mod xieraq u proporzjonat biex jiġu stabbiliti arranġamenti ta’ rkupru u riżoluzzjoni għall-banek taż-żona tal-euro. L-għan hu li jiġi evitat aktar salvataġġ fil-futur u li jitqiegħed il-piż ta’ riżoluzzjoni fuq il-banek, bi spejjeż minimi għan-nies li jħallsu t-taxxi u għall-ekonomija reali.

Aktar tagħrif

Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni

Impjiegi tal-SRB

Unjoni bankarja

Il-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRM)

Kuntatt

Single Resolution Board

Isem
Single Resolution Board
Sit web
https://www.srb.europa.eu/en
Indirizz postali
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgium
Media soċjali