Přejít na hlavní obsah
Decentralizovaná agentura

Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Single Resolution Board

Přehled

 • Funkce: Zajistit řádné řešení situace bank v selhání tak, aby to mělo minimální dopady na reálnou ekonomiku a veřejné finance zúčastněných zemí EU a dalších subjektů.
 • Předseda: Dominique Laboureix
 • Partneři: Evropský parlament, Evropská komise, Evropská centrální banka (ECB), vnitrostátní orgány příslušné k řešení krizí (NRA), Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
 • Datum zřízení: leden 2015
 • Počet zaměstnanců: 400
 • Sídlo: Brusel (Belgie)
 • Internetové stránkyJednotný výbor pro řešení krizí

Jednotný výbor pro řešení krizí je orgánem evropské bankovní unie a představuje její klíčový prvek a základ pro jednotný mechanismus pro řešení krizí. Jeho úkolem je zajistit řádné řešení krizí bank v selhání tak, aby to mělo minimální dopady na reálnou ekonomiku a veřejné finance zúčastněných zemí EU a dalších subjektů.

Náplň činnosti

Mezi jeho hlavní úkoly patří:

 • stanovit standardní pravidla a postupy pro řešení krizí jednotlivých subjektů
 • přijímat rozhodnutí o řešení krizí v rámci bankovní unie na základě standardního postupu, a udržet tak tržní důvěru
 • zavádět důvěryhodné a proveditelné mechanismy řešení krizí
 • odstraňovat překážky bránící řešení krizí, a zvýšit tak bezpečnost bankovního systému v Evropě
 • minimalizovat náklady na řešení krizí a zabránit snížení hodnoty, pokud to není nezbytné pro dosažení cílů daného řešení
 • poskytovat zásadní výhody daňovým poplatníkům, bankám a vkladatelům
 • prosazovat finanční a hospodářskou stabilitu v celé EU.

Jaký je jeho přínos

Jednotný výbor pro řešení krizí je schopen rychle, vhodně a přiměřeně zasáhnout a zavést opatření k zotavení a vyřešení krizí bank v eurozóně. Cílem je, aby v budoucnu již nebylo nutné banky zachraňovat a aby zátěž za řešení problémů ležela na bankách samotných, tedy s minimálními náklady pro daňové poplatníky a reálnou ekonomiku.

Další informace

Jednotný výbor pro řešení krizí

Pracovní příležitosti ve výboru SRB

Bankovní unie

Jednotný mechanismus pro řešení krizí

Kontakt

Jednotný výbor pro řešení krizí

Jméno/Název
Jednotný výbor pro řešení krizí
Internetové stránky
https://www.srb.europa.eu/en
Poštovní adresa
Treurenberg 22, 1049 Brusel, Belgie
Sociální média