Prejsť na hlavný obsah
Decentralizovaná agentúra

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Single Resolution Board

Prehľad

 • Úloha: zabezpečiť náležité riešenie krízovej situácie bánk v ťažkostiach tak, aby to malo minimálny dosah na reálnu ekonomiku a verejné financie zúčastnených krajín EÚ a ostatných krajín
 • Predseda: Dominique Laboureix
 • Partneri: Európsky parlament, Európska komisia, Európska centrálna banka (ECB), vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií, Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
 • Rok zriadenia: január 2015
 • Počet zamestnancov: 400
 • Sídlo: Brusel (Belgicko)
 • Webové sídloJednotná rada pre riešenie krízových situácií

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB) je orgán európskej bankovej únie na riešenie krízových situácií a predstavuje kľúčový prvok bankovej únie a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Jej poslaním je zabezpečiť riadne riešenie krízovej situácie bánk v ťažkostiach tak, aby to malo minimálny dosah na reálnu ekonomiku a verejné financie zúčastnených krajín EÚ a ostatných krajín.

Náplň činnosti

K jej hlavným úlohám patrí:

 • stanoviť štandardné pravidlá a postupy pre riešenie krízových situácií jednotlivých subjektov
 • prijímať rozhodnutia o riešení krízových situácií v bankovej únii podľa štandardného postupu a pomáhať tak udržiavať dôveru trhu
 • zavádzať spoľahlivé a uskutočniteľné mechanizmy na riešenie krízových situácií
 • odstraňovať prekážky brániace v riešení krízových situácií a posilňovať tak bezpečnosť bankového systému v Európe
 • minimalizovať náklady na riešenie krízových situácií a zabraňovať poklesu hodnoty, okrem prípadu, že je to potrebné na dosiahnutie cieľov riešenia krízových situácií
 • poskytovať kľúčové výhody daňovníkom, bankám a vkladateľom
 • propagovať celoeurópsku finančnú a hospodársku stabilitu.

Kto má z jej činnosti prospech?

Rada pre riešenie krízových situácií bude schopná rýchlo, vhodne a primerane konať a zavádzať opatrenia na ozdravenie a riešenie krízových situácií bánk eurozóny. Cieľom je zabrániť budúcim záchranám bánk pomocou vonkajších zdrojov (tzv. bail-out) a preniesť bremeno riešenia problémov na banky tak, aby to predstavovalo minimálne náklady pre daňovníkov a reálnu ekonomiku.

Ďalšie informácie

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Pracovné miesta v SRB

Banková únia

Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (SRM)

Kontakt

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Meno/Názov
Jednotná rada pre riešenie krízových situácií
Webové sídlo
https://www.srb.europa.eu/en
Poštová adresa
Treurenberg 22, 1049 Brusel, Belgicko
Sociálne médiá