Direct naar de inhoud
Gedecentraliseerd agentschap

Gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR)

Single Resolution Board

Overzicht

 • Rol: Zorgen voor een ordelijke afwikkeling van failliete banken, met zo weinig mogelijke gevolgen voor de reële economie en de overheidsfinanciën van de deelnemende (EU-)landen.
 • Voorzitter: Dominique Laboureix
 • Partners: Europees Parlement, Europese Commissie, Europese Centrale Bank (ECB), nationale afwikkelingsautoriteiten (NAA’s), Europese Bankautoriteit (EBA)
 • Opgericht: Januari 2015
 • Medewerkers: 400
 • Locatie: Brussel (België)
 • WebsiteGemeenschappelijke afwikkelingsraad

De gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR) is de Europese autoriteit voor de afwikkeling van de banken. De GAR speelt een cruciale rol in de bankenunie en binnen het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Hij zorgt voor een ordelijke afwikkeling van failliete banken, met zo gering mogelijke gevolgen voor de reële economie en de overheidsfinanciën van de deelnemende (EU-)landen.

Wat doet het Publicatiebureau?

De belangrijkste taken zijn:

 • De regels en procedures voor de afwikkeling van banken en financiële instellingen standaardiseren
 • Beslissingen nemen over de liquidatie van failliete kredietinstellingen in de bankenunie volgens een standaardprocedure om het vertrouwen in de markt te vergroten
 • Geloofwaardige en realistische financieringsregelingen invoeren voor failliete banken
 • Belemmeringen voor de afwikkeling van banken in Europa uit de weg ruimen om het financieel stelsel veiliger te maken
 • Afwikkelingskosten en kapitaalvernietiging tot een minimum beperken voor zover niet noodzakelijk om de afwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken
 • Werken in het belang van belastingbetalers, banken en spaarders
 • Werken aan de financiële en economische stabiliteit van de hele EU

Wie is erbij gebaat?

De gemeenschappelijke afwikkelingsraad kan snel de juiste maatregelen nemen om herstel- en afwikkelingsregelingen voor banken in de eurozone te treffen. Dit moet voorkomen dat overheden met veel geld omvallende banken moeten redden. De banken moeten zelf de lasten gaan dragen, met zo laag mogelijke kosten voor de belastingbetalers en de reële economie.

Verdere informatie

Gemeenschappelijke afwikkelingsraad

Vacatures bij de GAR

Bankenunie

Gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme

Contact

Gemeenschappelijke afwikkelingsraad

Naam
Gemeenschappelijke afwikkelingsraad
Website
https://www.srb.europa.eu/en
Postadres

Treurenberg 22
1049 Brussel
België

Sociale media