Przejdź do treści głównej
Agencja zdecentralizowana

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB)

Single Resolution Board

Informacje ogólne

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji to europejski organ unii bankowej. Jest ona jednym z kluczowych elementów unii bankowej i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Jej zadaniem jest zagwarantowanie uporządkowanej restrukturyzacji i likwidacji upadających banków, przy minimalnym wpływie na gospodarkę realną i finanse publiczne państw członkowskich UE i innych krajów.

Zakres działalności

Do głównych zadań tego organu należą:

  • ustanawianie standardowych zasad i procedur restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podmiotów
  • podejmowanie decyzji w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w ramach unii bankowej zgodnie ze standardową procedurą – co pomaga utrzymać zaufanie na rynku
  • ustalanie wiarygodnych i wykonalnych rozwiązań z zakresu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
  • usuwanie przeszkód dla restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemu bankowego w Europie
  • minimalizowanie kosztów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz unikanie spadku wartości, chyba że jest on niezbędne do osiągnięcia celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
  • zapewnianie podstawowych korzyści podatnikom, bankom i posiadaczom depozytów
  • promowanie stabilności finansowej i gospodarczej w całej UE.

Kto korzysta z usług SRB?

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji będzie mogła reagować szybko, proporcjonalnie i we właściwy sposób, aby ustanowić mechanizmy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla banków w strefie euro. Celem tej działalności jest uniknięcie w przyszłości potrzeby ratowania banków i przeniesienie na nie odpowiedzialności za restrukturyzację, przy minimalnych kosztach dla podatników i realnej gospodarki.

Dodatkowe informacje

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Oferty pracy w SRB

Unia bankowa

Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Kontakt

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Imię i nazwisko / Nazwa
Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Strona internetowa
https://www.srb.europa.eu/en
Adres pocztowy
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgia
Media społecznościowe