Skip to main content

Fundusze Unii Europejskiej, dotacje, subsydia,

Jakie rodzaje finansowania oferuje Unia?

UE współfinansuje liczne projekty i programy. Stosuje przy tym surowe zasady zapewniające ścisłą kontrolę nad wydatkowaniem funduszy w przejrzysty i odpowiedzialny sposób.

Różne formy finansowania, jakie oferuje UE:

  • dotacje – finansowane częściowo przez UE, a częściowo z innych źródeł – są przydzielane w drodze ogólnodostępnych konkursów nazywanych zaproszeniami do składania wniosków
  • dotacje, którymi zarządzają władze krajowe i regionalne
  • pożyczki, gwarancje oraz udział kapitałowy jako formy pomocy finansowej na realizację unijnych programów i polityki
  • nagrody dla zwycięzców konkursów w ramach programu Horyzont 2020.

Zarządzanie środkami finansowymi UE

Bezpośrednie

Zazwyczaj ma formę grantów na konkretne projekty związane z realizacją polityki UE. Tym finansowaniem zarządza UE. Aby otrzymać takie finansowanie, należy odpowiedzieć na zaproszenie do składania wniosków.

Procedura składania wniosków o finansowanie bezpośrednie

Sprawdź, kto w Twoim kraju skorzystał z finansowania bezpośredniego

Zarządzane wspólnie z krajami UE

Zarządzanie odbywa się we współpracy z władzami krajowymi i regionalnymi. Tej formie zarządzania podlega około 80 proc. unijnych środków finansowych. Środki są przydzielane z 5 największych funduszy nazywanych europejskimi funduszami strukturalno-inwestycyjnymi. Te fundusze to:

Pośrednie

Finansowanie, którym zarządzają władze krajowe i regionalne, a nie UE. O takie dotacje można się ubiegać na poziomie krajowym.

Wszystkie aktualne ogłoszenia o dotacjach i przetargach