Skip to main content

Finanzjament, għotjiet u sussidji tal-Unjoni Ewropea

X’tipi ta’ finanzjament huma disponibbli?

L-UE tipprovdi finanzjament għal firxa ta’ proġetti u programmi. Hi tapplika regoli stretti biex tiżgura kontroll strett fuq kif jintużaw il-fondi u li l-flus jintefqu b’mod trasparenti u responsabbli.

Il-finanzjament tal-UE jiġi f’ħafna forom differenti:

  • għotjiet – parzjalment iffinanzjati mill-UE u parzjalment minn sorsi oħrajn – li normalment isegwu avviżi pubbliċi magħrufin bħala sejħiet għal proposti
  • sussidji mmaniġġjati mill-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali
  • self, garanziji u ekwità bħala forom ta’ assistenza finanzjarja biex jappoġġjaw il-politika u l-programmi tal-UE
  • premjijiet lir-rebbieħa tal-konkorsi ta’ Orizzont 2020.

Ġestjoni tal-fondi tal-UE

Dirett

Il-finanzjament immaniġġjat mill-UE normalment fil-forma ta’ għotjiet għal proġetti speċifiċi relatati mal-politiki tal-UE. Tista’ tapplika għal dan it-tip ta’ finanzjament billi twieġeb għal sejħiet għal proposti.

Proċess ta’ applikazzjoni għal finanzjament dirett

Ara min irċieva finanzjament dirett tal-UE f’pajjiżek

Ġestjoni kondiviża

Sistema ta’ finanzjament immaniġġjata fi sħubija mal-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, li tammonta għal madwar 80% tal-baġit tal-UE. Għal dan jintużaw 5 fondi ewlenin, taħt il-kappa tal-fondi ta’ investiment strutturali Ewropej:

Indirett

Finanzjament immaniġġjat mill-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, mhux mill-UE. Magħruf ukoll bħala sussidji, tista’ tapplika għal dan it-tip ta’ finanzjament fil-livell nazzjonali.

Ara l-opportunitajiet kollha ta’ finanzjament miftuħin