Gå til hovedindholdet

EU-finansiering, -tilskud og -støtte

Hvilke former for finansiering findes der?

EU yder støtte til en række projekter og programmer. Der er strenge regler for at sikre grundig kontrol med, at pengene anvendes korrekt og på en gennemsigtig måde, hvor modtagerne kan stilles til ansvar.

EU-finansiering findes i mange forskellige former:

 • Tilskud, folk typisk ansøger om ved at indsende idéer til projekter efter en såkaldt indkaldelse af forslag
 • Subsidier, som forvaltes af de nationale og regionale myndigheder
 • Lån, garantier og egenkapital, som gives som finansiel bistand til støtte for EU-politikker og -programmer
 • Lån til EU's medlemsstater og lande uden for EU
 • Priser til vinderne af Horisont Europa-konkurrencer.

Forvaltning af EU-støtte

Programmer, der finansieres over EU-budgettet, kan forvaltes på tre forskellige måder:

 • direkte forvaltning: EU-finansieringen forvaltes direkte af Europa-Kommissionen
 • delt forvaltning: Europa-Kommissionen og de nationale myndigheder forvalter finansieringen i fællesskab
 • indirekte forvaltning: finansieringen forvaltes af partnerorganisationer eller andre myndigheder inden for eller uden for EU

Direkte forvaltning

Ved direkte forvaltning er Europa-Kommissionen direkte ansvarlig for alle trin i gennemførelsen af et program. Kommissionen

 • iværksætter indkaldelser af forslag
 • evaluerer de indsendte forslag
 • indgår tilskudsaftaler
 • overvåger projektgennemførelse
 • evaluerer resultaterne
 • udbetaler midler

Du kan ansøge om denne form for finansiering ved at besvare indkaldelser af forslag.

Du kan se indkaldelser af forslag under direkte forvaltning på finansierings- og udbudsportalen (SEDIA).

Der er særlige ordninger for midler under genopretnings- og resiliensfaciliteten, som har til formål at understøtte den grønne og den digitale omstilling i EU-landene efter covid-19-pandemien som led i genopretningsinstrumentet NextGenerationEU. EU-landenes regeringer udarbejder nationale genopretnings- og resiliensplaner i samråd med Europa-Kommissionen og modtager betalinger, når de har nået de mål, der er beskrevet i planerne. 

Delt forvaltning

Delt forvaltning af EU-midler betyder, at ansvaret for at gennemføre et program deles mellem Europa-Kommissionen og de nationale myndigheder i EU-landene. Ca. 70 % af EU's programmer forvaltes på denne måde.

De nationale, regionale og lokale myndigheder i EU-landene vælger, hvilke projekter der skal finansieres, og er ansvarlige for den daglige ledelse. Kommissionen samarbejder med EU-landene om at sikre, at projekterne gennemføres, og at pengene bruges fornuftigt.

Samhørighedspolitikken og landbruget er de vigtigste områder, hvor der anvendes delt forvaltning, hovedsagelig gennem følgende fonde:

Nationale websteder ("fælles portaler") for fonde med delt forvaltning

Regionale og nationale finansieringsmyndigheder

Indirekte forvaltning

Indirekte forvaltning af EU-midler betyder, at finansieringsprogrammerne helt eller delvist gennemføres af tredjeparter som nationale myndigheder eller internationale organisationer. Støtten ydes i form af subsidier, som man ansøger om i det enkelte land.

Størstedelen af den del af EU-budgettet, der er afsat til humanitær bistand og international udvikling, implementeres f.eks. under indirekte forvaltning.

Indirekte forvaltningsprogrammer tegner sig for ca. 10 % af det samlede EU-budget.

På siden Ansøgningsprocessen – indirekte forvaltning kan du se, hvor du skal ansøge om denne form for finansiering.