Skip to main content

EU-finansiering, -tilskud og -støtte

Hvilke former for finansiering findes der?

EU yder støtte til en række projekter og programmer. Der er strenge regler for at sikre streng kontrol med, hvordan midlerne anvendes, og at pengene bruges på en gennemsigtig og ansvarlig måde.

EU-finansiering findes i mange forskellige former:

  • Tilskud – delvist finansieret af EU og delvist af andre kilder – som normalt følger offentlige meddelelser, der er kendt som indkaldelser af forslag
  • Støtte forvaltet af de nationale og regionale myndigheder
  • Lån, garantier og egenkapital som finansiel bistand til støtte for EU-politikker og -programmer
  • Priser til vinderne af Horisont 2020-konkurrencer.

Forvaltning af EU-støtte

Direkte EU-finansiering

Finansiering forvaltet af EU, som regel i form af tilskud til specifikke projekter i forbindelse med EU's politikker. Du kan ansøge om denne form for finansiering ved at besvare indkaldelser af forslag.

Ansøgningsprocedure for direkte finansiering

Se, hvem der har modtaget direkte EU-finansiering i dit land

Delt forvaltning

Et finansieringssystem, der forvaltes i partnerskab med nationale og regionale myndigheder, og som tegner sig for ca. 80 % af EU-budgettet. Der anvendes fem hovedfonde til dette formål inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde:

Indirekte EU-finansiering

Finansiering forvaltet af nationale og regionale myndigheder og ikke af EU. Kaldes også subsidier – du kan ansøge om denne form for finansiering på nationalt plan.

Se alle åbne finansieringsmuligheder