Gå til hovedindholdet

Offentlige indkøb, udbud og kontrakter inden for Den Europæiske Union

Kontrakter tildelt til EU's institutioner, agenturer og andre organer

EU-institutionerne anvender offentlige indkøbskontrakter til at købe tjenesteydelser, bygge- og anlægsarbejder og varer, f.eks. studier, uddannelse, tilrettelæggelse af konferencer og IT-udstyr. De tildeler offentlige kontrakter gennem udbud.

Som led i det indre marked fastsætter EU-retten minimumsregler for offentlige indkøb for at sikre de centrale principper om gennemsigtighed, ligebehandling, åben konkurrence og forsvarlig procedureforvaltning. Dette skaber et konkurrencedygtigt, åbent og velreguleret marked for offentlige indkøb til støtte for vækst i job og investeringer i EU.

Følg linkene nedenfor for at få adgang til EU's udbudsprocedurer, regler og muligheder.

Europæiske muligheder for offentlige indkøb

Få adgang til og gennemse åbne udbud og kontrakter offentliggjort af nationale offentlige indkøbere i hele EU og andre europæiske lande.

Offentlige udbud vedrørende tjenesteydelser til Den Europæiske Unions institutioner

Få adgang til og gennemse åbne udbud og kontrakter offentliggjort af alle EU-institutioner, -organer og -agenturer via EU's digitale udbudsplatform Ted eTendering.

Procedurer for europæiske offentlige udbud og kontrakter

Oplysninger om regler og procedurer for at byde på et offentligt udbud inden for EU, og hvilke typer udbud der er omfattet af enten EU-regler eller nationale regler.

Indberet urimelige procedurer for offentlige EU-indkøb

Sådan anmoder du om gennemgang af en offentlig udbudsprocedure, hvis du har konstateret uregelmæssigheder eller føler, at du er blevet forskelsbehandlet.