Skip to main content

Riigihanked, pakkumismenetlused ja lepingud Euroopa Liidus

ELi institutsioonide, ametite ja muude asutuste sõlmitud lepingud

ELi institutsioonid kasutavad teenuste ja tööde tellimiseks ning kaupade ostmiseks riigihankeid. Näiteks tellitakse sel teel uuringuid, koolitusi, konverentside korraldamist ja soetatakse IT-seadmeid. Lepingud sõlmitakse hankemenetluse teel.

Ühtse turu reeglitest tulenevalt on ELi õiguses sätestatud riigihanke minimaalsed nõuded, millega tagatakse läbipaistvus, võrdne kohtlemine, avatud konkurents ja usaldusväärne menetluskord. Nii tagatakse konkurentsivõimeline, avatud ja hästi reguleeritud hanketurg, mis soosib töökohtade loomist ja investeeringute kasvu ELis.

Kasutage allolevaid linke, et pääseda ligi ELi hankemenetlustele, hanke-eeskirjadele ja ärivõimalustele.

Ärivõimalused Euroopa riigihangetes

Juurdepääs Euroopa Liidu ja teiste Euroopa riikide avaliku sektori hankijate välja kuulutatud pakkumismenetlustele.

Riigihanked teenuste osutamiseks Euroopa Liidu institutsioonidele

eTendering platvorm annab juurdepääsu kõigi ELi institutsioonide, organite ja asutuste avaldatud hankemenetlustele ja lepingutele.

Euroopa riigihangete ja lepingute eeskirjad

Teave eeskirjade kohta, millega reguleeritakse riigihangetes osalemist ELis, ning selle kohta, milliseid hankeid reguleeritakse ELi ja milliseid riiklikul tasandil.

Ebaõiglasest hankemenetlusest teatamine

Kuidas taotleda riigihanke menetluse läbivaatamist, kui olete märganud eeskirjade eiramist või tunnete, et teid on diskrimineeritud?