Skip to main content

Prioriteedid ja meetmed

ELi prioriteedid

Tutvuge ELi prioriteetidega aastateks 2019–2024: keskkonnahoid, majandusbaasi areng, kodanike ja nende vabaduste kaitse.

Saavutused

Vaadake, mida teeb EL kodanike heaks, kuidas ta kaitseb õigusi, edendab heaolu ja püüab muuta maailma turvalisemaks!

Meetmed teemade kaupa

Kuidas EL saavutab oma peamised poliitilised ja strateegilised eesmärgid teemade kaupa

Euroopa tuleviku teemaline konverents

Tee oma hääl kuuldavaks ja aita kujundada kodanike endi ellu kutsutud arutelude käigus meie ühist tulevikku.

ELi ühised meetmed COVID-19-le reageerimiseks

Ülevaade ELi meetmetest kodanike, ettevõtete ja majanduse toetamiseks, meditsiiniseadmete pakkumiseks ja teadusuuringute edendamisest, et võidelda koroonaviiruse vastu