Põhisisu juurde

Juurdepääsetavuse avaldus

Käesolevat avaldust kohaldatakse sisu suhtes, mis on avaldatud domeenil https://european-union.europa.eu/index_et

Seda ei kohaldata üheski selle alamdomeenis avaldatud muu sisu või veebisaitide suhtes. Nendel veebisaitidel ja nende sisul on oma juurdepääsetavuse avaldus.

Seda veebisaiti haldab Euroopa Komisjon kõigi Euroopa Liidu institutsioonide nimel institutsioonidevahelise veebipõhise teabevahetuskomitee (IOCC) järelevalve all. See on mõeldud kasutamiseks võimalikult paljudele inimestele, sealhulgas puuetega inimestele.

Kasutajad peaksid saama

 • suurendada kuni 200%ni ilma probleemideta
 • liikuda suuremal osal veebisaidist üksnes klaviatuuri abil
 • liikuda suuremal osal veebisaidist kaasaegse ekraanilugeja ja kõnetuvastustarkvara abil (arvutis või telefonis)

See veebisait on kavandatud nii, et see vastab veebisaitide ja mobiilirakenduste tehnilisele standardile EN 301 549 v.3.2.1. See on sarnane veebisisu juurdepääsetavuse suuniste (WCAG) versiooni 2.1 vastavustasemele „AA“.

Nõuetele vastavuse seis

See veebisait vastab osaliselt tehnilisele standardile EN 301 549 v.3.2.1 ja veebisisu juurdepääsetavuse suuniste (WCAG) versiooni 2.1 vastavustasemele AA. Lisateave rubriigis „Mittejuurdepääsetav sisu“.

Veebisaiti katsetati viimati 22. septembril 2021.

Avalduse koostamine

Käesolev avaldus koostati 8. juulil 2022.

Avalduse aluseks on veebisaitide representatiivse valimi läbivaatamine IAAPi heakskiidu saanud juurdepääsetavuse eksperdi poolt, kes kasutas nii manuaalset kui ka automaatset testimist.

Tagasiside

Meil on hea meel Teie tagasiside üle Euroopa Liidu veebisaidi juurdepääsetavuse kohta. Palun andke meile teada, kui Teil tekib juurdepääsuga probleeme:

 • Tel: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Kontaktvorm: kirjutage meile (palun ärge avaldage vormis tundlikku teavet, nt isiklikke finantsandmeid paljastavat teavet, tervisega seotud teavet ega muud tundliku sisuga teavet).

Püüame tagasisidele vastata 15 tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil komisjoni vastutav talitus päringu kätte sai.

Ühilduvus brauserite ja tugitehnoloogiaga

Euroopa Liidu veebisait on kavandatud nii, et see ühildub järgmise tugitehnoloogiaga:

 • Microsoft Edge’i, Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi ning Apple Safari brauserite viimased versioonid
 • koos JAWSi, NVDA, VoiceOveri ja TalkBacki viimaste versioonidega.

Tehnilised kirjeldused

Euroopa Liidu veebisaidi juurdepääsetavus on tagatud järgmise tehnoloogiaga, et see saaks toimida koos konkreetse kombinatsiooniga Teie veebilehitsejast ja Teie arvutisse paigaldatud tehnilistest abivahenditest või pistikprogrammidest:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Mittejuurdepääsetav sisu

Hoolimata meie jõupingutustest tagada juurdepääs Euroopa Liidu veebisaidile, oleme teadlikud mõningatest piirangutest, mille kõrvaldamiseks oleme lahendusi otsimas. Allpool kirjeldatakse teadaolevaid piiranguid ja võimalikke lahendusi. Palun võtke meiega ühendust, kui Teil tekib probleem, mida ei ole allpool loetletud.

Teadaolevad piirangud seoses Euroopa Liidu veebisaidiga:

 1. Videote allkirjad: Mõnel meie videol puudub tekst. Loodame selle probleemi lahendada 2023. aasta oktoobri lõpuks.
 2. Videomängijajuurdepääsetavus klaviatuuri abil: Oleme teadlikud probleemidest, mis on seotud juurdepääsuga meie videomängijale klaviatuuri abil (navigeerimine ei kulge menüüvalikuid lehitsedes eeldatavas järjestuses; teksti keelt valides ei ole keelte vahel liikumiseks võimalik kasutada nooleklahve, vaid seda saab teha ainult TAB-klahviga). Loodame need probleemid lahendada 2023. aasta juuni lõpuks.
 3. Interaktiivsed kaardid: Interaktiivsed kaardid ei ole kättesaadavad nägemispuudega inimestele või kasutajatele, kes kasutavad navigeerimiseks klaviatuuri. Loodame selle probleemi lahendada 2023. aasta septembri lõpuks.
 4. Infograafikud: Mõnel meie veebisaidi infograafikul (nt ELi lipu sümboolika) puuduvad nägemispuudega inimeste jaoks tekstialternatiivid või on need ebapiisavad. Loodame selle probleemi lahendada 2023. aasta septembri lõpuks.
 5. Kaardid: Mõne kaardi sisu ei ole nägemispuudega inimestele kättesaadav, kuna puudub tekstialternatiiv. Loodame selle probleemi lahendada 2023. aasta septembri lõpuks.
 6. Diagrammid: Veebisaidi graafikud ja diagrammid ei ole ekraanilugeja kasutajate jaoks täielikult kättesaadavad, kuna ei sisalda sobivaid tekstialternatiive. Loodame selle probleemi lahendada 2023. aasta septembri lõpuks.